Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie odsetek

2 komentarze

Postanowiłem podjąć temat przedawnienia odsetek gdyż są w tej kwestii dwa niuanse o których, jak się okazuje, sporo osób nie wie.

Zarówno odsetki od kapitału jak i odsetki za zwłokę traktowane są jako roszczenia okresowe. A roszczenia okresowe, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego przedawniają się z upływem trzech lat. zarówno odsetki od należności np. z tytułu sprzedaży towarów, usług jak i np., z tytułu bankowego kredytu czy pożyczki udzielonej prywatnie.

Pierwszy niuans jest taki, że chociaż termin przedawnienia odsetek zasadniczo wynosi trzy lata, to nie może być ten termin dłuższy od terminu przedawnienia roszczenia głównego z którego te odsetki wynikają. I z racji powyższego bywają wyjątki od owego trzyletniego terminu przedawnienia odsetek. Oto bowiem roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przedawniają się z upływem dwóch lat: https://pamietnikwindykatora.pl/przedawnienie-faktury-sprzedazy/. Jeżeli dopuścimy do przedawnienia się należności podstawowej z tego tytułu nie dysponując uznaniem tego roszczenia przez dłużnika i nie wnosząc powództwa o zapłatę w ciągu dwóch lat od daty wymagalności, to i odsetki narosłe od tejże należności podstawowej przedawnią się w momencie przedawnienia się należności podstawowej.

Drugi niuans dotyczy przedawnienia odsetek w wyroku, w nakazie zapłaty czyli generalnie zasądzonych. Otóż w takich przypadkach trzyletni termin przedawnienia dotyczy tylko tych odsetek, które narosły już po zasadzeniu roszczenia czyli odsetek przyszłych. Jak chodzi natomiast o odsetki które narosły przed zasądzeniem roszczenia, to ich termin przedawnienia jest taki jak termin przedawnienia zasądzonej należności podstawowej i wynosi sześć lat.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 stycznia, 2021

Komentarze do 'Przedawnienie odsetek'

Subscribe to comments with RSS

  1. Chodzi o odsetki narosłe po wydaniu nakazu zapłaty czy po nadaniu mu klauzuli wykonalności czy po uprawomocnieniu się?

    Basina

    3 maj 21 o 11:47

  2. Po wydaniu (nieprawomocnego) nakazu zapłaty.

    admin

    3 maj 21 o 13:06

Skomentuj