Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie odsetek

2 komentarze

Postanowiłem podjąć temat przedawnienia odsetek gdyż są w tej kwestii dwa niuanse o których, jak się okazuje, sporo osób nie wie.

Zarówno odsetki od kapitału jak i odsetki za zwłokę traktowane są jako roszczenia okresowe. A roszczenia okresowe, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego przedawniają się z upływem trzech lat. zarówno odsetki od należności np. z tytułu sprzedaży towarów, usług jak i np., z tytułu bankowego kredytu czy pożyczki udzielonej prywatnie.

Przeczytaj też: Naliczanie odsetek przez komornika

Pierwszy niuans jest taki, że chociaż termin przedawnienia odsetek zasadniczo wynosi trzy lata, to nie może być ten termin dłuższy od terminu przedawnienia roszczenia głównego z którego te odsetki wynikają. I z racji powyższego bywają wyjątki od owego trzyletniego terminu przedawnienia odsetek. Oto bowiem roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przedawniają się z upływem dwóch lat: https://pamietnikwindykatora.pl/przedawnienie-faktury-sprzedazy/. Jeżeli dopuścimy do przedawnienia się należności podstawowej z tego tytułu nie dysponując uznaniem tego roszczenia przez dłużnika i nie wnosząc powództwa o zapłatę w ciągu dwóch lat od daty wymagalności, to i odsetki narosłe od tejże należności podstawowej przedawnią się w momencie przedawnienia się należności podstawowej.

Przeczytaj też: Umorzenie odsetek u komornika

Drugi niuans dotyczy przedawnienia odsetek w wyroku, w nakazie zapłaty czyli generalnie zasądzonych. Otóż w takich przypadkach trzyletni termin przedawnienia dotyczy tylko tych odsetek, które narosły już po zasadzeniu roszczenia czyli odsetek przyszłych. Jak chodzi natomiast o odsetki które narosły przed zasądzeniem roszczenia, to ich termin przedawnienia jest taki jak termin przedawnienia zasądzonej należności podstawowej i wynosi sześć lat.

Przeczytaj też: Uznanie długu a odsetki

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 stycznia, 2021

Komentarze do 'Przedawnienie odsetek'

Subscribe to comments with RSS

  1. Chodzi o odsetki narosłe po wydaniu nakazu zapłaty czy po nadaniu mu klauzuli wykonalności czy po uprawomocnieniu się?

    Basina

    3 maj 21 o 11:47

  2. Po wydaniu (nieprawomocnego) nakazu zapłaty.

    admin

    3 maj 21 o 13:06

Skomentuj