Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej

4 komentarze

Pytanie: Czy pożyczka której udzieliła osoba prywatnie czyli nieprowadząca firmy pożyczkowej, przedawnia się po trzech latach czy po dziesięciu latach?

Odpowiedź: Ani po trzech ani po dziesięciu latach, tylko po sześciu latach. Dziesięcioletni termin przedawnienia był przed nowelizacją przepisu. Obecnie Art. 118 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Bieg przedawnienia można przerwać skutecznie wnosząc do sądu pozew o zapłatę pożyczki lub uzyskując od pożyczkobiorcy uznanie długu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 grudnia, 2020

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zwrot części pożyczki też jest uznaniem długu?

  Vava

  28 Gru 20 o 13:36

 2. Myślę, że w przypadku pożyczki częściowa spłata jest uznaniem długu.

  admin

  28 Gru 20 o 14:59

 3. Ile wynosi termin przedawnienia pożyczki udzielonej przez portal społecznościowy taki jak finansowo.pl więc reklamujące się jako pożyczki pomiędzy ludźmi? Czy jest to 3 lata skoro są to portale które zawodowo zajmują się udzielaniem pożyczek?

  Sylwek

  5 Lut 21 o 11:48

 4. Prosimy zwrócić uwagę na to, że portale te, a dokładniej podmioty do których te portale należą, jedynie pośredniczą w udzielaniu pożyczek, umożliwiają nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami które chcą zainwestować w udzielenie pożyczki a tymi, którzy chcą pożyczkę otrzymać. Z tytułu tego pośrednictwa inkasują prowizję ale w umowach pożyczki nie figurują jako pożyczkodawca. Jak sam Pan użył sformułowania – “pożyczki pomiędzy ludźmi”. W związku z powyższym jeżeli pożyczkodawca jest osoba prywatna która z pośrednictwem portalu udzieli Panu pożyczki, i nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek, to termin przedawnienia takiej pożyczki wynosi sześć lat. Oczywiście termin ten zaczyna biec począwszy od dnia w którym powinien nastąpić zwrot pożyczki. Jeżeli natomiast pożyczki udziela bank albo inny podmiot (w tym także osoba fizyczna) który prowadzi działalność gospodarczą polegająca na udzielaniu pożyczek, to wówczas termin przedawnienia pożyczki wynosi trzy lata. Termin przedawnienia zostaje przerwany poprzez między innymi wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Natomiast dokonanie częściowej spłaty pożyczki powoduje wznowienie biegu przedawnienia – zaczyna biec znów od początku. Ten sam skutek wywołuje uznanie długu np. w formie pisemnego oświadczenia z prośbą o prolongatę spłaty pożyczki, czy o rozłożenie płatności na raty.

  admin

  5 Lut 21 o 12:12

Skomentuj