Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej

5 komentarzy

Pytanie: Czy pożyczka której udzieliła osoba prywatnie czyli nieprowadząca firmy pożyczkowej, przedawnia się po trzech latach czy po dziesięciu latach?

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek

Odpowiedź: Ani po trzech ani po dziesięciu latach, tylko po sześciu latach. Dziesięcioletni termin przedawnienia był przed nowelizacją przepisu. Obecnie Art. 118 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Bieg przedawnienia można przerwać skutecznie wnosząc do sądu pozew o zapłatę pożyczki lub uzyskując od pożyczkobiorcy uznanie długu.

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 grudnia, 2020

Komentarze do 'Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zwrot części pożyczki też jest uznaniem długu?

  Vava

  28 gru 20 o 13:36

 2. Myślę, że w przypadku pożyczki częściowa spłata jest uznaniem długu.

  admin

  28 gru 20 o 14:59

 3. Ile wynosi termin przedawnienia pożyczki udzielonej przez portal społecznościowy taki jak finansowo.pl więc reklamujące się jako pożyczki pomiędzy ludźmi? Czy jest to 3 lata skoro są to portale które zawodowo zajmują się udzielaniem pożyczek?

  Sylwek

  5 lut 21 o 11:48

 4. Prosimy zwrócić uwagę na to, że portale te, a dokładniej podmioty do których te portale należą, jedynie pośredniczą w udzielaniu pożyczek, umożliwiają nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami które chcą zainwestować w udzielenie pożyczki a tymi, którzy chcą pożyczkę otrzymać. Z tytułu tego pośrednictwa inkasują prowizję ale w umowach pożyczki nie figurują jako pożyczkodawca. Jak sam Pan użył sformułowania – “pożyczki pomiędzy ludźmi”. W związku z powyższym jeżeli pożyczkodawca jest osoba prywatna która z pośrednictwem portalu udzieli Panu pożyczki, i nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek, to termin przedawnienia takiej pożyczki wynosi sześć lat. Oczywiście termin ten zaczyna biec począwszy od dnia w którym powinien nastąpić zwrot pożyczki. Jeżeli natomiast pożyczki udziela bank albo inny podmiot (w tym także osoba fizyczna) który prowadzi działalność gospodarczą polegająca na udzielaniu pożyczek, to wówczas termin przedawnienia pożyczki wynosi trzy lata. Termin przedawnienia zostaje przerwany poprzez między innymi wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Natomiast dokonanie częściowej spłaty pożyczki powoduje wznowienie biegu przedawnienia – zaczyna biec znów od początku. Ten sam skutek wywołuje uznanie długu np. w formie pisemnego oświadczenia z prośbą o prolongatę spłaty pożyczki, czy o rozłożenie płatności na raty.

  admin

  5 lut 21 o 12:12

 5. Pewien znajomy mój piętnaście lat temu pożyczył znajomej pieniądze na rok czasu, jest umowa pożyczki. Przez wiele lat po tym fakcie przebywał za granicą, dobrze mu się wiodło i zapomniał o tej pożyczce. Oczywiście znajoma sama z siebie jej nie spłaciła. Niedawno grzebiąc w dokumentach natrafił na tę umowę pożyczki i pomyślał sobie że nie ma powodu dla którego miałby jej darować te pieniądze. Wie, że i ona żyje dostatnio, prowadzi wspólnie z mężem dużą firmę. Zastanawia się jednak że pożyczka ta przedawniła się już i czy w związku z tym ma szanse na jej odzyskanie. Zapytał też, czy może chociaż umieścić dłużniczkę w którymś BIG.
  Jeżeli chodzi o przedawnienie to prawda, roszczenie z tytułu tej pożyczki uległo już przedawnieniu. Roszczenie z tytułu takiej prywatnej pożyczki ulega bowiem przedawnieniu z upływem dziesięciu lat począwszy od oznaczonego w umowie pożyczki terminu zwrotu. Jeżeli chodzi o dochodzenie jej zapłaty w postępowaniu cywilnym to należy wskazać, że w przypadku złożenia pozwu o zapłatę sąd nie będzie badał czy roszczenie jest przedawnione i wyda nakaz zapłaty. Jednakże pożyczkobiorcy czyli pozwanej będzie przysługiwał zarzut przedawnienia i jeżeli podniesie taki w sprzeciwie to powództwo zostanie oddalone. Jeżeli jednak nie wniesie w przepisowym terminie sprzeciwu to wówczas nakaz uprawomocni się i ten pan będzie dysponował zasądzoną, nieprzedawnioną należnością; bieg przedawnienia rozpocznie się od początku przez co najmniej dziesięć lat. Napisałem „co najmniej” gdyż złożenie do komornika wniosku o egzekucję za każdym razem przerywa i wznawia bieg przedawnienia. Jeżeli wierzyciel nie zdecyduje się na dochodzenie przed sądem takiego przedawnionego roszczenia, to nie może wpisać dłużniczki do Krajowego Rejestru Długów lub innego BIG-u. Dlatego, że choć przedawnione należności również można dopisywać do BIG-ów, to jednak w przypadku takich roszczeń jak prywatna pożyczka, muszą być stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

  Filip

  29 maj 21 o 16:23

Skomentuj