Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja z udziału w ruchomości

4 komentarze

Pytanie: Ściga mnie komornik, jestem właścicielem połowy samochodu znaczy się udziału 50%, właścicielką drugiej połowy jest moja dziewczyna. Komornik zajął mój udział w celu przeprowadzenia licytacji. Moja dziewczyna nie chce żeby ktoś obcy kupił mój udział i chciałem zapytać, czy istnieje możliwość sprzedaży całego samochodu na licytacji jeżeli dziewczyna jako współwłaściciel zgodzi się na to?

Odpowiedź: Tak, zgodnie art. 846 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku zajęcia przez komornika udziału dłużnika w ruchomości, współwłaścicielowi przysługuje prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości z majątku wspólnego

Proponuję jednak wziąć pod uwagę to, że jeżeli na sprzedaż zostanie wystawiony tylko Pana udział, to prawdopodobieństwo tego, że znajdzie się chętny do nabycia, ujmując potocznie, połowy samochodu, jest bardzo niewielkie. Najprawdopodobniej w takim przypadku zarówno pierwsza jak i druga licytacja będzie bezskuteczna a wierzyciel egzekwujący też nie zechce przejąć na własność udziału więc egzekucja z pojazdu zostanie umorzona i dalej będziecie dziewczyną współwłaścicielami.

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 grudnia, 2020

Komentarze do 'Egzekucja z udziału w ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeszcze nie słyszałem o tym, Żeby ktoś kupił na licytacji udział w samochodzie. Połowę mieszkania rzadko udaje się sprzedać a co dopiero połowę samochodu.

  Linek

  26 gru 20 o 16:25

 2. A mnie się wydaje, że łatwiej sprzedać udział w samochodzie a dokładniej jest tak, że współwłaściciel który ma w perspektywie dzielenie się korzystaniem z samochodu z obcą osobą woli właśnie zażądać aby cały samochód został zlicytowany.

  Cóba

  16 maj 21 o 21:17

 3. Mieliśmy będąc wierzycielem ze 4 egzekucje z udziału w samochodzie, każda bezskuteczna (co egzekucja to inny dłużnik).

  z widokiem

  25 maj 21 o 11:51

 4. Ba, nawet licytacje całych samochodów są bardzo często bezskuteczne mimo teoretycznie bardzo korzystnej ceny wywoławczej. Prawdopodobnie dlatego, że potencjalny nabywca nie ma pełnej możliwości zapoznania się ze stanem pojazdu przed licytacją.

  cechu

  5 mar 22 o 17:17

Skomentuj