Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja z udziału w ruchomości

1 komentarz

Pytanie: Ściga mnie komornik, jestem właścicielem połowy samochodu znaczy się udziału 50%, właścicielką drugiej połowy jest moja dziewczyna. Komornik zajął mój udział w celu przeprowadzenia licytacji. Moja dziewczyna nie chce żeby ktoś obcy kupił mój udział i chciałem zapytać, czy istnieje możliwość sprzedaży całego samochodu na licytacji jeżeli dziewczyna jako współwłaściciel zgodzi się na to?

Odpowiedź: Tak, zgodnie art. 846 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku zajęcia przez komornika udziału dłużnika w ruchomości, współwłaścicielowi przysługuje prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.

Proponuję jednak wziąć pod uwagę to, że jeżeli na sprzedaż zostanie wystawiony tylko Pana udział, to prawdopodobieństwo tego, że znajdzie się chętny do nabycia, ujmując potocznie, połowy samochodu, jest bardzo niewielkie. Najprawdopodobniej w takim przypadku zarówno pierwsza jak i druga licytacja będzie bezskuteczna a wierzyciel egzekwujący też nie zechce przejąć na własność udziału więc egzekucja z pojazdu zostanie umorzona i dalej będziecie dziewczyną współwłaścicielami.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 grudnia, 2020

1 komentarz do 'Egzekucja z udziału w ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeszcze nie słyszałem o tym, Żeby ktoś kupił na licytacji udział w samochodzie. Połowę mieszkania rzadko udaje się sprzedać a co dopiero połowę samochodu.

    Linek

    26 Gru 20 o 16:25

Skomentuj