Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pracujący emeryt a komornik

1 komentarz

Pytanie: Jeżeli ktoś jest w wieku emerytalnym, jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na cały etat i chcę przejść na emeryturę i nadal być zatrudnionym i ma obciążenia komornicze na wypłacie i dostaje najniższą krajową to jak to będzie wyglądać z emeryturą? Komornik w takim wypadku zajmuję całą emeryturę?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 835. Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia do egzekucji stanowi suma wszystkich dochodów.

ale

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1973 r., III PZP 7/73, OSNCP 1973, nr 11, w skład “sumy wszystkich dochodów”, o której mowa w art. 835 Kpc, wchodzi zaopatrzenie emerytalne tylko wówczas, gdy przedmiotem egzekucji są alimenty.

Jeżeli zatem zadłużenie nie jest z tytułu alimentów, to dłużnikowi na emeryturze dorabiającemu na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym komornik nie zabierze nic z tegoż wynagrodzenia a jak chodzi o pobieraną równolegle emeryturę, to musi mu pozostawić 75% minimalnej ustawowej emerytury.

Jeżeli zadłużenie jest z tytułu alimentów, to komornik zsumuje dochód z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i z emerytury i z tej sumy może zabrać 60%.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 lutego, 2021

1 komentarz do 'Pracujący emeryt a komornik'

Subscribe to comments with RSS

  1. ale

    Powyższe nie dotyczy umów cywilnoprawnych i wynagrodzenie z takiej umowy komornik zabierze w całości w sytuacji gdy dłużnik dodatkowo pobiera emeryturę.

    Polej

    7 Lut 21 o 16:17

Skomentuj