Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi

Jeden komentarz

Pytanie: Mój dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i komornik ustalił, że dłużnik ten ma u jednego ze swoich klientów wierzytelność. Komornik wysłał zajęcie wierzytelności do tego dłużnika i ten w odpowiedzi napisał komornikowi że nie zapłaci ponieważ należność jest sporna. Chociaż w sprawie jest komornik to mam z tym moim dłużnikiem całkiem dobry kontakt i widziałem dokumenty przeciwko temu trzeciodłużnikowi i według mnie dług jest bezsporny. W kancelarii komorniczej powiedziano mi, że nic nie mogą zrobić, nie mogą przymusić tego trzeciodłużnika do zapłaty. Co w takiej sytuacji? Dłużnik mój jakoś nie kwapi się żeby go pozwać poza tym nie wiem, czy może pozwać jeżeli wierzytelność jego zajął komornik?

Przeczytaj też: Zajęcie konta bankowego trzeciodłużnika

Odpowiedź: Pana dłużnik czyli wierzyciel tego dłużnika może go pozwać pomimo zajętej wierzytelności o zapłatę ale i Pan może go pozwać tego trzeciodłużnika. Będąc wierzycielem egzekwującym, wstępuje Pan w prawa dłużnika zgodnie z art. 887 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Ten przepis co prawda znajduje się w dziale dotyczącym egzekucji z wynagrodzenia za pracę ale na podstawie art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się też do innych wierzytelności, w tym także właśnie do wierzytelności przysługującej dłużnikowi – przedsiębiorcy od jego klienta.

Przeczytaj też: Zajęcie wierzytelności a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi'

Subscribe to comments with RSS

  1. Normalne że dłużnik też może wnieść pozew przeciwko trzeciodłużnikowi, bo jeżeli wierzyciel egzekwujący nie wnosiłby powództwa a egzekucja trwałaby odpowiednio długo, to wierzytelność uległaby przedawnieniu.

    Mariusz

    21 sty 21 o 17:38

Skomentuj