Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pełnomocnik w egzekucji administracyjnej

2 komentarze

Pytanie: Czy to prawda, że w egzekucji administracyjnej pełnomocnictwa można udzielić komukolwiek? Nie musi to być ani adwokat ani radca prawny ani osoba najbliższa? Oczywiście chodzi o pełnomocnictwo udzielone przez dłużnika.

Przeczytaj też: Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu

Odpowiedź: Tak, to prawda, ale tylko do pewnego stopnia. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji milczy w kwestii tego, kto może być pełnomocnikiem i należy posiłkować się w tej kwestii art. 33 § 1 kpa (kodeksu postępowania administracyjnego). Przepis ten stanowi, że pełnomocnik musi być osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych i to jest jedyny wymóg. I taka osoba może nawet wnieść w imieniu zobowiązanego zarzut w sprawie egzekucyjnej.

Przeczytaj też: Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Jeżeli jednak zarzut w egzekucji administracyjnej nie zostanie uwzględniony a zobowiązany chce zaskarżyć postanowienie do sądu administracyjnego, to na tym etapie pełnomocnikiem może być tylko adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. A pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna za granicą

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Pełnomocnik w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Który to przepis kpa definiuje kto może być pełnomocnikiem?

    Anonim

    1 lut 23 o 08:06

  2. Napisałem w poradzie powyżej: art. 33 kpa. A jak chodzi o pełnomocnika przed sądem administracyjnym, to art. 35 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

    admin

    1 lut 23 o 08:10

Skomentuj