Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja administracyjna za granicą

7 komentarzy

Pytanie: Czy polski komornik skarbowy jest w stanie dosięgnąć mnie za granicą? Chodzi o egzekucję administracyjną zaległych składek ZUS oraz podatków z okresu gdy prowadziłem w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie pracuję legalnie w Holandii, czy skarbówka polska może siąść na moją tam wypłatę?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna a minimalne wynagrodzenie

Odpowiedź: Nie, egzekucja administracyjna prowadzona przez polski organ egzekucyjny nie sięga za granicę, no chyba że pracując, mieszkając za granicą będzie Pan miał rachunek bankowy w polskim banku, wtedy może zostać zajęty.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego

Rozumiem ale przeczytałem, że jest ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych i że państwo członkowskie Unii Europejskiej może innemu państwu członkowskiemu UE udzielić pomocy w egzekucji podatków?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Tak, ale taka pomoc wynikająca z tej ustawy nie dotyczy egzekucji należności o których Pan wspomniał. Ustawę stosuje się do następujących należności pieniężnych:
1) podatków i należności celnych pobieranych przez Rzeczpospolitą Polską, państwo członkowskie lub w ich imieniu, przez ich jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu Unii Europejskiej;
2) refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi działaniami;
3) opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru;
4) kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w pkt 1-3, nałożonych przez organy właściwe do pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów właściwych w sprawie podatków i należności celnych;
5) opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których mowa w pkt 1;
6) odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w pkt 1-5, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc;
7) przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 listopada, 2022

Komentarze do 'Egzekucja administracyjna za granicą'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mieszkam od pięciu lat we Francji, też mam długi z działalności gospodarczej, jak dotąd nie byłem niepokojony, też legalnie pracuję.

  Tosiek

  19 lis 22 o 18:22

 2. A co z koniecznością złożenia przez polskiego rezydenta zeznania w Polskim US zeznania podstawowego (PIT-ZG). Czy nie podchodzi to pod utrudnianie egzekucji? Dłużnik wszakże zarabia, czy nie regulując należności do komornika nie popełnia przestępstwa?

  Ola

  21 lis 22 o 17:29

 3. Nie, dłużnik nie ma obowiązku przynosić / przelewać komornikowi pieniędzy. Po to jest komornik żeby je ściągnął z niego. 🙂

  admin

  21 lis 22 o 18:11

 4. A to nie podchodzi pod uchylanie od egzekucji? 😉 Oj nie wiem, nie wiem.

  Maja

  22 lis 22 o 10:18

 5. Co? Niepoinformowanie komornika o źródle dochodów? Nie, nie podchodzi to pod uchylanie się od egzekucji o ile dłużnik nie zataił tego gdy na żądanie komornika składał wykaz majątku.

  admin

  22 lis 22 o 10:52

 6. Skoro miał pieniądze po wszczęciu egzekucji i nie przelał ich komornikowi to uszczuplił majątek, a to już można „uszyć”

  Andrzej

  24 lis 22 o 09:49

 7. Zgodnie z art. 300 § 2 kk karalne uszczuplenie zaspokojenie swojego wierzyciela polega na tym, że dłużnik usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia.

  Niepoinformowanie komornika o jawnych dochodach nie jest ukrywaniem według mnie. I nie jest niczym innym wyżej wymienionym.

  admin

  24 lis 22 o 11:55

Skomentuj