Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

4 komentarze

Pytanie: Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Podobno z takim jeszcze nieprawomocnym nakazem mogę udać się do komornika ażeby zabezpieczył moją należność. Na czym takie zabezpieczenie polega w odróżnieniu od samej egzekucji? Dłużnik jest osobą prywatną i krążą słuchy że fikcyjnie pozbywa się majątku mając wielu wierzycieli.

Przeczytaj też: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Odpowiedź: Wierzyciel przedkłada komornikowi tytuł zabezpieczenia uiszczając opłatę. Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika może odbyć się na tych samych składnikach majątku dłużnika co właściwa egzekucja. I tak też, na zgodnie z art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zabezpieczyć roszczenie poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego, obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową lub zakaz jej obciążania i zbywania jeżeli nie ma księgi wieczystej lub jeżeli jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 grudnia, 2020

Komentarze do 'Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wzrost opłaty stosunkowej z 2% do 5% za zabezpieczenie na rachunku bankowym, to przesada. A przecież chodzi o opłatę stosunkowa nie stałą.

  Peter

  9 gru 20 o 21:22

 2. Opłata stała 100 złotych też jest od wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

  Anonim

  10 gru 20 o 09:03

 3. W jaki sposób powód uzyska od komornika zabezpieczoną już część kwoty roszczenia?

  agat

  24 sty 23 o 19:16

 4. Uzyskanie zaspokojenia z zabezpieczonego roszczenia odbywa się poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego a w nim wniesienie o egzekucję z zabezpieczonego roszczenia.

  admin

  24 sty 23 o 19:29

Skomentuj