Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV – wzór

3 komentarze

Pytanie: Poczta Polska upomniała się o zaległy abonament rtv, otrzymałam wezwanie do zapłaty. Jak się odwołać od tego. Jest jakiś kruczek, odwołanie? Dług się jeszcze nie przedawnił. Kwota 1500 zł. Proszę o pomoc.

Przeczytaj też: Przedawnienie abonamentu rtv

Odpowiedź: Może proszę o treść tego wezwania, to odpiszemy im. Jeśli Poczta Polska nie nadała Pani indywidualnego numeru abonenta albo nadała ale nie jest w stanie udowodnić, że przesłała Pani taki numer, to ich roszczenie jest bezpodstawne.

Problem jest taki że książeczka była założona na poczcie.

To nie problem, bo zmieniono przepisy i na podstawie książeczki imiennej Poczta Polska miała obowiązek nadać numer identyfikacyjny i wysłać do Pani. Na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25.09.2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wszystkie rejestracje odbiorników RTV straciły ważność po roku od wejścia w życie Rozporządzenia. Operator publiczny miał obowiązek w ciągu 12 miesięcy nadać dotychczas zarejestrowanym odbiornikom indywidualny numer identyfikacyjny i przesłać użytkownikowi odbiornika.

O to nie dostałam czegoś takiego. Wyślę to pismo i zobaczy Pan co da się zrobić, czy jest szansa na odwołanie się.

(przesłała Upomnienie – przyp. admina)

Przeczytaj też: Przedawnienie kosztów upomnienia

Proszę teraz jak najszybciej wysłać im pocztą poleconą odpowiedź, oto wzór:

“W odpowiedzi na Upomnienie nr (podać nr) z dnia (data) na podstawie art. 73 kpa wnoszę o doręczenie mi z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów na podstawie których żądają Państwo zapłaty w tym przede wszystkim dowodu nadania i potwierdzenia odbioru pisma z nadaniem wskazanego przez Państwa indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Utrzymuję, że takowe nie zostało mi przesłane a zatem odbiornik w odniesieniu do którego wysuwane jest roszczenie, nie został w zgodzie z prawem zarejestrowany co jeżeli tak jest, to roszczenie jest bezpodstawne.”

Przeczytaj też: Obrona przed egzekucją administracyjną

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 września, 2022

kategoria windykacja

Komentarze do 'Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ano trzeba będzie wypróbować ten sposób, w piątek otrzymałem wezwanie do zapłaty.

  Anonim

  25 wrz 22 o 12:33

 2. Jakie mogą być dalsze kroki po napisaniu tego pisma?
  Czego mogę się spodziewać?

  Banita

  5 sty 23 o 18:03

 3. Albo zrezygnują z dalszej windykacji albo wystawią tytuł wykonawczy w celu wszczęcia egzekucji a wówczas będzie Pan mógł wnieść zarzut przeciwegzekucynjny argumentując jak dotąd.

  admin

  5 sty 23 o 18:09

Skomentuj