Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik może zająć lokatę bankową?

Jeden komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć pieniądze z terminowej lokaty bankowej? Czy komornik w ogóle widzi ją w systemie Ognivo tak jak zwykle znaczy osobiste i firmowe rachunki bankowe?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć konto walutowe?

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć lokatę bankową. Lokata też jest rachunkiem bankowym do którego ma zastosowanie zajęcie wierzytelności; jest wierzytelnością dłużnika. Komornik może ją na swój sposób “zerwać” zająwszy środki zgromadzone na niej. I owszem, komornik namierzy ją po dokonaniu zapytania do Ognivo o rachunki bankowe dłużnika o ile bank w którym dłużnik ma tą lokatę został uwzględniony w zapytaniu.

Przeczytaj też: Zapytanie do OGNIVO – koszt

Czy wobec tego na takiej lokacie też należna jest dłużnikowi kwota wolna od zajęcia?

Tak, kwota wolna od zajęcia komorniczego przysługuje także na lokacie bankowej, w tej samej wysokości (75% wynagrodzenia minimalnego) co na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych.

Przeczytaj też: Kwota wolna od egzekucji na zajętym rachunku bankowym a zajęcie nowego rachunku bankowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 września, 2022

1 komentarz do 'Czy komornik może zająć lokatę bankową?'

Subscribe to comments with RSS

  1. A który dłużnik dopuszcza do egzekucji komorniczej gdy ma lokatę bankową? Zrywa się i spłaca bo koszty sądowe i egzekucji są wyższe od oprocentowania takiej lokaty, ze dwa, trzy razy wyższe.

    Krysio

    17 wrz 22 o 21:08

Skomentuj