Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Obrona przed egzekucją administracyjną

Brak komentarzy

Pytanie: Czy dłużnik ma zagwarantowane prawem możliwości obrony przed egzekucją administracyjną?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

Odpowiedź: Tak, na podstawie art. 33 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie zarzutów. Podstawą zarzutu może być w szczególności nieistnienie długu (lub zawyżona wysokość długu), spłacenie lub inne wygaśnięcie długu, pomyłka co do osoby dłużnika, brak wcześniejszego upomnienia o ile jest prawem wymagane, odroczenie terminu zapłaty jak też rozłożenie spłaty długu na raty czyli brak wymagalności roszczenia. Zarzut wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od wyegzekwowania długu, upomnienia, kosztów egzekucji.

Przeczytaj też: Czy urząd skarbowy informuje o zajęciu komorniczym?

Można też bronić się w przypadku dokonania przez egzekutora bezprawnej czynności egzekucyjnej albo zastosowania zbyt uciążliwego dla dłużnika środka egzekucyjnego: https://pamietnikwindykatora.pl/skarga-na-czynnosci-komornika-skarbowego-egzekutora/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lutego, 2021

Skomentuj