Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wypowiedzenie umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym

4 komentarze

Pytanie: Czy jest możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki prywatnej ze skutkiem natychmiastowym kiedy to do terminu zwrotu pozostaje jeszcze pół roku?

Przeczytaj też: Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Odpowiedź: Wypowiedzenie umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym jest możliwe w dwóch przypadkach i pod warunkiem, że taki przypadek został zastrzeżony w umowie pożyczki jako możliwość jej wypowiedzenia.

I tak też, umowę pożyczki można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym jeżeli w umowie zastrzeżono, że powstanie zaległości w spłacie raty uprawnia pożyczkodawcę do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu pożyczki – wzór

Drugi przypadek, to utrata przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej – zdolności do spłaty pożyczki lub pogorszenie się tej zdolności. Zaistnienie takiej sytuacji też uprawnia pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym jeżeli takie uprawnienie zawarto w umowie pożyczki.

Przeczytaj też: Utrata zdolności kredytowej – wypowiedzenie umowy kredytu

O ile wypowiedzenie z powodu niespłacenia raty nie pozostawia wątpliwości co do interpretacji, o tyle wypowiedzenie z powodu utraty zdolności kredytowej jest samo w sobie sformułowaniem zbyt ogólnym i należałoby w umowie pożyczki doprecyzować, jak może być w tym przypadku rozumiana utrata bądź pogorszenie się zdolności kredytowej. Może to być np. utrata pracy przez pożyczkobiorcę.

Przeczytaj też: Brak spłaty raty a niewypłacenie transzy pożyczki

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 sierpnia, 2022

kategoria kredyty,windykacja

Komentarze do 'Wypowiedzenie umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym'

Subscribe to comments with RSS

 1. A niby jak pożyczkodawca dowie się o utracie pracy przez pożyczkobiorcę? Przecież pożyczkodawca to nie komornik, nie ma prawa zasięgnąć informacji w ZUS.

  Lew

  23 Sie 22 o 08:44

 2. W umowie pożyczki można zapisać, że na życzenie pożyczkodawcy pożyczkobiorca przedstawi mu aktualne zaświadczenie o zarobkach albo potwierdzenie przelewu wynagrodzenia na konto.

  admin

  23 Sie 22 o 11:50

 3. A jeżeli przyjdzie co do czego to nie przedstawi zaświadczenia ani wyciągu?

  Lew

  23 Sie 22 o 16:02

 4. Można zawrzeć w umowie zapis zgodnie z którym nieprzedstawienie zaświadczenia / potwierdzenia przelewu wynagrodzenia może skutkować wypowiedzeniem umowy pożyczki też w trybie natychmiastowym.

  admin

  23 Sie 22 o 21:39

Skomentuj