Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odroczenie ogłoszenia wyroku – kpc

2 komentarze

Pytanie: W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie sądu w mojej sprawie o zapłatę. Wyrok nie zapadł. W protokole znalazł się zapis następującej treści: Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Przewodnicząca uznała sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia. Sąd postanowił odroczyć publikację wyroku do dnia 05.02.2020 r. godz. 12 sala 117. Czy to jest standardowa procedura, że publikację wyroku zamiast odczytać na ostatnim posiedzeniu odracza się jej publikację na późniejszy termin. Przesyłam pełny protokół z posiedzenia w załączniku. Niewiele można wyczytać z w/w protokołu  odnośnie rozstrzygnięcia. Pozostaje tylko czekać na 5 lutego. Czy obecność na ogłoszeniu wyroku jest obowiązkowa?

Odpowiedź: Art. 326. § 1 KPC stanowi, że ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.

Obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa. Może Pan zatelefonować do sądu na drugi dzień po ogłoszeniu aby poznać sentencję wyroku (może przekażą telefonicznie) a niezależnie od tego złożyć po tym fakcie w ciągu 7 dni wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem po to aby, jeżeli wyrok będzie niekorzystny dla Pana, mógł Pan na tej podstawie wnieść apelację od wyroku.

Czasem sprawa nie jest zawiła a sąd jakby udawał, że jest i dlatego odracza ogłoszenie wyroku…

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Odroczenie ogłoszenia wyroku – kpc'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja przez odroczenie ogłoszenia wyroku zaprzepaściłem możliwość wniesienia apelacji. Mój wniosek o uzasadnienie okazał się bowiem przedwczesny a drugiego nie wysłałem nie wiedząc o odroczeniu.

    Sasza

    23 Cze 21 o 15:43

  2. Mnie tak chyba złośliwie (byłem znany w tym sądzie jako windykator) chciała oddalić powództwo w całkowicie bezspornej sprawie, że złośliwie to moje podejrzenie. jednak jak to się mówi, wczułem pismo nosem i wysłałem dwa wnioski o doręczenie uzasadnienia wyroku w odpowiednich odstępach czasu. I wyrok był zasądzający zgodnie z pozwem moim.

    admin

    23 Cze 21 o 17:56

Skomentuj