Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

6 komentarzy

W licznych postępowaniach egzekucyjnych wierzyciel ma ochotę wziąć udział w licytacji komorniczej. I zastanawia się, czy jest to możliwe. Najpierw wymieńmy, kto zgodnie z Art. 8672 § 2 KPC nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Widzisz tu gdzieś wierzyciela egzekwującego? Ja też nie widzę, więc wierzyciel, na którego wniosek jest licytowany jakiś przedmiot np. samochód albo mieszkanie dłużnika, może być też licytantem. Poza tym jednak wierzyciel egzekwujący może przejąć na własność przedmiot po bezskutecznej licytacji, za cenę wywoławczą.

Przeczytaj też: Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela

Normalnie; jak wygra licytację, to po uiszczeniu ceny staje się właścicielem przedmiotu licytacji i później otrzyma te pieniądze jako wyegzekwowaną należność, ale nie w całości, bo pomniejszone o koszty egzekucyjne. Oczywiście może i (prawie) nic nie otrzymać jeżeli wierzycieli egzekwujących było więcej, w tym zwłaszcza Skarb Państwa który ma pierwszeństwo w zaspokajaniu przed wierzycielami np. z tytułu niezapłaconych faktur albo na przykład prywatnych pożyczek. Tak, ze Skarbem Państwa nie ma żartów. Jeżeli taka należność przekraczałaby sumę uzyskaną z licytacji, to otrzymałbyś tylko zwrot zaliczek egzekucyjnych ale uwaga: kosztów procesowych które poniosłeś na uzyskanie tytułu wykonawczego – nie!

Jeżeli uznajesz, że cena wywoławcza licytowanego przedmiotu jest atrakcyjna i jest to okazja, to jak najbardziej, startuj ale wcześniej sprawdź, czy biegły nie zaniżył (niechcący albo chcący) wartości. Licytacje są generalnie marnie ogłaszane przez komorników: https://pamietnikwindykatora.pl/gdzie-komornik-oglasza-licytacje/ i istnieje generalnie niemała szansa że jedynym licytantem będziesz Ty – wierzyciel. Jednak licz się też z tym, że komornik powiadomi o tej okazji swojego znajomego i krewnego który też stawi się do licytacji jako licytant.

Przeczytaj też: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lipca, 2020

Komentarze do 'Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy licytant będący wierzycielem tez wpłaca rękojmię?

  Anonim

  6 lut 21 o 11:45

 2. W licytacji ruchom ości wierzyciel nie składa rękojmi jeżeli jego wierzytelność jest nie niższa od wysokości wymaganej rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

  admin

  6 lut 21 o 13:59

 3. A pracownik kancelarii komorniczej może wziąć udział w licytacji?

  Mysław

  15 lip 21 o 16:21

 4. I jeszcze jedno pytanie, jeżeli będzie to licytacja w egzekucji administracyjnej to czy pracownik urzędu skarbowego może wziąć w niej udział?

  Mysław

  15 lip 21 o 16:23

 5. Mogą brać udział i jeden i drugi, w obu przypadkach.

  admin

  15 lip 21 o 16:30

 6. A po co ma brać udział, nie będzie licytantow ani na pierwszej ani na drugiej po tym przejmie sobie na własność po cenie wywoławczej.

  Miś

  26 sie 21 o 21:44

Skomentuj