Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

Brak komentarzy

W licznych postępowaniach egzekucyjnych wierzyciel ma ochotę wziąć udział w licytacji komorniczej. I zastanawia się, czy jest to możliwe. Najpierw wymieńmy, kto zgodnie z Art. 8672 § 2 KPC nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Widzisz tu gdzieś wierzyciela egzekwującego?Ja też nie widzę, więc wierzyciel, na którego wniosek jest licytowany jakiś przedmiot np. samochód albo mieszkanie dłużnika, może być też licytantem. Poza tym jednak wierzyciel egzekwujący może przejąć na własność przedmiot po bezskutecznej licytacji, za cenę wywoławczą.

Przerwa. Brak Ci gotówki na licytację? Najtańsze bankowe kredyty gotówkowe są tutaj a szybkie pożyczki pozabankowe tutaj. Koniec przerwy.

Normalnie; jak wygra licytację, to po uiszczeniu ceny staje się właścicielem przedmiotu licytacji i później otrzyma te pieniądze jako wyegzekwowaną należność, ale nie w całości, bo pomniejszone o koszty egzekucyjne. Oczywiście może i (prawie) nic nie otrzymać jeżeli wierzycieli egzekwujących było więcej, w tym zwłaszcza Skarb Państwa który ma pierwszeństwo w zaspokajaniu przed wierzycielami np. z tytułu niezapłaconych faktur albo na przykład prywatnych pożyczek. Tak, ze Skarbem Państwa nie ma żartów. Jeżeli taka należność przekraczałaby sumę uzyskaną z licytacji, to otrzymałbyś tylko zwrot zaliczek egzekucyjnych ale uwaga: kosztów procesowych które poniosłeś na uzyskanie tytułu wykonawczego – nie!

Przerwa. Najkorzystniejsze konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj. Koniec przerwy.

Jeżeli uznajesz, że cena wywoławcza licytowanego przedmiotu jest atrakcyjna i jest to okazja, to jak najbardziej, startuj ale wcześniej sprawdź, czy biegły nie zaniżył (niechcący albo chcący) wartości. Licytacje są generalnie marnie ogłaszane przez komorników i istnieje generalnie niemała szansa że jedynym licytantem będziesz Ty – wierzyciel. Jednak licz się też z tym, że komornik powiadomi o tej okazji swojego znajomego i krewnego który też stawi się do licytacji jako licytant.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj