Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kiedy wyrok zaoczny staje się prawomocny

Brak komentarzy

Pytanie: Pozwany nie nadesłał odpowiedzi na pozew i sąd wydał wyrok zaoczny. Czy uprawomocnienie się tego wyroku jest już pewne? Kiedy, po jakim czasie taki wyrok zaoczny staje się prawomocny?

Odpowiedź: Od wyroku zaocznego który doręczany jest pozwanemu z urzędu (a nie na wniosek), zgodnie z art. 344 § 1 Kpc może on jeszcze wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu tego wyroku. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, to wtedy wyrok zaoczny stanie się prawomocny.

Jednakże zgodnie z art. 333 § 1 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, wydając wyrok zaoczny, sąd z urzędu nadaje takiemu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności zatem powód od razu może wystąpić o nadanie wyrokowi zaocznemu klauzuli wykonalności i po otrzymaniu wyroku z klauzulą złożyć wniosek egzekucyjny u komornika (mimo tego że pozwany jeszcze ma prawo wnieść sprzeciw). Zaznaczam jednak, że potrzeba wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności: https://pamietnikwindykatora.pl/rygor-natychmiastowej-wykonalnosci-klauzula/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj