Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Licytacja nieruchomości obciążonej hipoteką

Brak komentarzy

Pytanie: Mam w banku kredyt którego zabezpieczeniem jest mieszkanie a dokładniej ustanowiona na rzecz banku hipoteka. Kredyt ten spłacam zgodnie z harmonogramem spłat rat, nie mam w tym zakresie żadnych opóźnień, zaległości. Mam jednak kilka innego rodzaju długów a konkretnie z działalności gospodarczej, niezapłacone faktury. Nie dam rady zapłacić tych faktur, musiałbym w tym celu zaniedbać spłacanie kredytu i powstałyby długi wobec banku jeśli miałbym spłacić te faktury. Wolę mieć długi z tytułu tych faktur i wobec dostawców niż wobec banku. I zastanawiam się co będzie, gdy ci wierzyciele uzyskają już przeciwko mnie wyroki i skierują sprawy do komornika i załóżmy że komornik rozpocznie egzekucją nastawioną na zlicytowanie mi mieszkania. A tu jak wspomniałem jest to zabezpieczenie kredytu – hipoteka. Hipoteka na rzecz banku jest kaucyjna tylko do wysokości w przybliżeniu dwóch trzecich wartości mieszkania a ta jedna trzecia reszty wartości z powodzeniem wystarczyłaby na zapłatę tych wszystkich długów z faktur wobec dostawców. Jak się o tym dowiedzą to zapewne będą właśnie chcieli aby mieszkanie zostało zlicytowane. I teraz przechodzę do sedna. Przeczytałem gdzieś, że nie ma przeszkód prawnych aby sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką. Jednak mam pytanie, czy w praktyce znajdzie się chętny do tego aby na licytacji komorniczej kupić mieszanie obciążone hipoteka jako zabezpieczenie kredytu? Przecież ryzykuje tym, ze kredytobiorca może zaprzestać spłacania kredytu i bank uda się do komornika żeby zlicytować mieszkanie. Chyba że procedury są inne, to jakie?

Odpowiedź: Licytacja nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz banku rządzi się innymi prawami. Jeżeli doszłoby do licytacji Pana mieszkania z wniosków Pana wierzycieli na podstawie faktur, to bank będzie wówczas traktowany jak wierzyciel egzekwujący i w pierwszym rzędzie z sumy uzyskanej z egzekucji – licytacji mieszkania zostanie zaspokojony z tytułu roszczenia hipotecznego. Tym samym, mieszkanie nie będzie już obciążone hipoteka i nabywca kupi mieszkanie bez żadnych obciążeń, wpisów na hipotece. Innymi słowy, w wyniku licytacji – sprzedaży mieszkania tą drogę, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej mieszkania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2020

Skomentuj