Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kurator dla osoby prawnej

2 komentarze

Pytanie: Chodzi mi o kuratora ale nie tylko dla doręczeń dla osoby fizycznej ale w sytuacji kiedy osoba prawna jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie posiada w danym momencie zarządu. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość powołania kuratora dla niej żeby mógł ją reprezentować i czy taki kurator jest w jakiś sposób ograniczony w porównaniu do zwykłego zarządu?

Odpowiedź: Tak, to znaczy art. 42 Kodeksu cywilnego reguluje kwestie związane z reprezentowaniem osoby prawnej w sytuacji braku w niej organu uprawnionego do jej reprezentowania. W takiej sytuacji sąd ustanawia dla niej kuratora który reprezentuje taka osobę prawną w granicach określonych przez sąd. Kurator ustanawiany jest zasadniczo na okres nie dłuższy niż rok ale w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony. Bezzwłocznie po powołaniu kuratora przystępuje on do czynności mających na celu do powołanie / uzupełnienie organów niezbędnych do reprezentowania osoby prawnej co jeżeli się nie powiedzie, to wnosi do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 lutego, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Kurator dla osoby prawnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy taki kurator dla osoby prawnej ustanawiany jest przez sąd z urzędu czy trzeba o to zawnioskować?

    Teresa

    10 Lut 21 o 08:16

  2. Nie, sąd z urzędu nie monitoruje spółek z o.o. ani innych osób prawnych; kuratora ustanawia się na wniosek osoby zainteresowanej. Na przykład na wniosek wierzyciela gdy przez brak reprezentacji spółki – dłużnika, nie można prowadzi postępowania egzekucyjnego.

    admin

    10 Lut 21 o 08:36

Skomentuj