Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘kurator dla doręczeń’

Kurator do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

komentarze 2

Pytanie: Mam na dłużnika prawomocny nakaz zapłaty ale dłużnik wyjechał do pracy za granicę. Nie znam jego adresu zagranicznego. Chcę powierzyć egzekucję komornikowi czy czeka mnie w tym wypadku ustanowienie kuratora do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym? Więcej… »

Wynagrodzenie kuratora dla osoby prawnej

komentarzy 7

Pytanie: Po ustanowieniu kuratora sąd rejestrowy zasądzi wynagrodzenie i zwrot kosztów dla kuratora. W moim przypadku wynika, że sąd nie może zobowiązać osoby prawnej do pokrycia wynagrodzenia , więc zasądzi od wnioskodawcy. Czy sąd sam określa dla każdego przypadku ich wysokość, jakiego rzędu to mogą być koszty i czy w wyniku postępowania egzekucyjnego zostaną zwrócone. Z rejestru krs wynika, że 20.01.2021 ustanowiono kuratora z wniosku Gminy Wąsosz. Domyślam się, że każdy, kolejny wierzyciel musi wystąpić z nowym wnioskiem o ustanowienie odrębnego kuratora. Na czym polegają ich działania. Więcej… »

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór

komentarzy 26

Pytanie: Ponownie Pana proszę o pomoc. Jak już wcześniej pisałem złożyłem wniosek o postępowanie egzekucyjne. W dniu dzisiejszym odebrałem postanowienie o zawieszeniu z urzędu postepowania egzekucyjnego. Następnie zostałem zobowiązany do usunięcia wadliwości złożonego wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. Więcej… »

Kurator dla osoby prawnej

komentarzy 5

Pytanie: Chodzi mi o kuratora ale nie tylko dla doręczeń dla osoby fizycznej ale w sytuacji kiedy osoba prawna jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie posiada w danym momencie zarządu. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość powołania kuratora dla niej żeby mógł ją reprezentować i czy taki kurator jest w jakiś sposób ograniczony w porównaniu do zwykłego zarządu? Więcej… »

Ustanowienie kuratora dla doręczeń

komentarzy 27

W związku z otrzymywanymi co jakiś czas pytaniami o to, co zrobić gdy nie da się ustalić adresu pozwanego albo już dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, poruszam temat kuratora dla doręczeń.

Dla postępowaniu sądowego o zapłatę (albo innego) jest art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Więcej… »