Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór

26 komentarzy

Pytanie: Ponownie Pana proszę o pomoc. Jak już wcześniej pisałem złożyłem wniosek o postępowanie egzekucyjne. W dniu dzisiejszym odebrałem postanowienie o zawieszeniu z urzędu postepowania egzekucyjnego. Następnie zostałem zobowiązany do usunięcia wadliwości złożonego wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. W uzasadnieniu podano, że w toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że dłużnik nie posiada zdolności procesowej i postępowanie w powyższej sprawie musi być zawieszone z urzędu do czasu usunięcia tej wadliwości wniosku przez stronę.
Co w tym przypadku powinienem zrobić. Bo nie bardzo wiem, jak się odnieść do tej sprawy. Załączam pismo od komornika, tam nie można dodzwonić się.

Przeczytaj też: Kurator dla osoby prawnej

Odpowiedź: Chodzi jak widzę o to, że R. Sp. z o.o. aktualnie nie ma zarządu (co sprawdziłem w wyszukiwarce KRS). A zatem, nie ma jej kto reprezentować w postępowaniu egzekucyjnym i dlatego trzeba było je zawiesić z urzędu. W takiej sytuacji należy odwołać się do art. Art. 42 § 1 KC który stanowi, że jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie kuratora dla osoby prawnej

Musi Pan zatem, jak wskazano w piśmie od komornika, wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej: R. Sp. z o.o.

Oto wzór treści takiego wniosku:

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA OSOBY PRAWNEJ

Na podstawie Art. 42 Par. 1 KC wnoszę o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej R. Sp. z o.o. z siedzibą w W., nr KRS … w zakresie egzekucji z nieruchomości … (podać kw) w postępowaniu egzekucyjnym (podać sygnaturę)

Uzasadnienie

Jako wierzyciel egzekwujący od R. Sp. z o.o. otrzymałem od komornika postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak zdolności procesowej ww. spółki i zobowiązanie mnie jako wierzyciela do usunięcia wadliwości wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej.

Dowód: Postanowienie komornika o zawieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego.

Już we własnym zakresie potwierdziłem, że R. Sp. z o.o. aktualnie nie posiada zarządu.

Dowód: Wydruk z wyszukiwarki internetowej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Pismo kieruje Pan do sądu rejestrowego spółki, siebie określa jako “wnioskodawca” a spółkę jako “uczestnik”.

Przeczytaj też: Ustanowienie kuratora dla doręczeń

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2021

Komentarze do 'Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jaka jest kwota opłaty sądowej od takiego wniosku?

  Borys

  24 lip 21 o 14:13

 2. Opłata od wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej wynosi 40 złotych.

  admin

  24 lip 21 o 14:17

 3. Czy do opłaty wniosku 40 zł zostanę wezwany po jego złożeniu?

  Borys

  24 lip 21 o 14:19

 4. Jeżeli nie uiści Pan opłaty to sąd Pana wezwie ale po co tracić ten czas? Uiścić opłatę przelewem przed złożeniem wniosku i potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku.

  admin

  24 lip 21 o 14:26

 5. No ale nie znając sygnatury sprawy bo nie nadana jeszcze, co mam wpisać w przelewie?

  Borys

  24 lip 21 o 15:53

 6. “opłata od wniosku o ustanowienie kuratora dla … Sp. z o.o.”

  admin

  24 lip 21 o 16:36

 7. Czy taki wniosek o kuratora dla spółki składa się na urzędowym formularzu?

  Mika

  27 lip 21 o 12:12

 8. Nie, na zwykłej kartce.

  admin

  27 lip 21 o 12:58

 9. A ja nie podałem zakresu i rodzaju spraw kuratora i sąd mnie wezwał do uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku ale na portalu rejestru sądowych nie ma opcji odpisania, to jak mam to uzupełnić? Nie chce nowego wniosku wnosić bo to będzie nowa opłata.

  Stefan

  10 sie 21 o 12:18

 10. Nie wiem, na portalu podają Kontakt z Centrum Wsparcia
  Numer telefonu: +71 748 96 00
  Adres e-mail: prs@ms.gov.pl
  Jeżeli nie uzyska Pan pomocy, to na Pana miejscu wysłałbym Pocztą Polską.

  admin

  10 sie 21 o 17:40

 11. Obecnie wniosek o kuratora już nie jest wnoszony na kartce a tylko elektronicznie znaczy online.

  Igor

  31 sie 21 o 13:55

 12. W dniu dzisiejszym otrzymałem od komornika informację o wyznaczeniu pierwszej licytacji nieruchomości Sp. z o. o. na dzień 16.10.2021 r. Po uzupełnieniu wniosku o wyznaczenie kuratora w dniu 11.08.2021 r. do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji z Sądu. Czy w tym przypadku jest jakiś termin obowiązujący Sąd do wyznaczenia kuratora, bo pozostał nieco ponad miesiąc do licytacji i obwawiam się , że może dojść do sytuacji, że kurator nie zdąży zabezpieczyć moich interesów a ja nie zdążę przekazać komornikowi informacji o ustanowieniu kuratora i moje roszczenia nie zastaną uwzględnione w przypadku skutecznej egzekucji. Jak Pan to widzi , czy słuszne są moje obawy.

  Roman

  13 wrz 21 o 13:02

 13. sąd nie jest związany nawet instrukcyjnym (który i tak zwykle nie jest dotrzymywany) terminem rozpatrzenia wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. Pana obawa wydaje mi się uzasadniona. Nie jest rozwiązaniem wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości gdyż nie jest Pan jedynym wierzycielem egzekwującym a poza tym, to wobec braku kuratora z Pana wniosku według mnie, nawet nie jest Pan uprawniony do złożenia wniosku o zawieszenie egzekucji. Obawiam się, ale może się mylę, że nic nie da się zrobić i pozostaje tylko (telefonicznie, ew. dodatkowo pisemnie) poprosić sąd do szybkie rozpatrzenie wniosku. Odwołanie terminu licytacji byłoby możliwe tylko na wniosek wszystkich wierzycieli egzekwujących.

  admin

  13 wrz 21 o 13:16

 14. Dzwoniłem do sądu i poradzono mi bym się zwrócił e-mailem o przyspieszenia wydania decyzji w sprawie ustanowienia kuratora opisując sytuację w jakiej się znalazłem. Dzisiaj wysłałem w tej sprawie e-maila. Czekam więc z niecierpliwością. Jutro jeszcze przedzwonię do komornika, żeby się dowiedzieć jaki jest jego pogląd na tą sprawę.

  Roman

  13 wrz 21 o 14:29

 15. W dniu dzisiejszym otrzymałem z Sądu postanowienie stwierdzające niewłaściwość złożonego wniosku w sadzie rejestrowym i sprawę przekazać do prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Głogowie, ponieważ jak stwierdzono w postanowieniu jest nadzór nad komornikiem sprawuje sąd egzekucyjny. Należy mieć nadzieję, że tym razem szybciej zostana wydana decyzja. Dziwię się, że nie stwierdzono niewłasciwość rozpoznania na pierwszym posiedzeniu w dniu 06.08.2021 r. W załączniku przesyłam otrzymane postanowienie z pouczeniem o wniesienie skargi.

  Roman

  17 wrz 21 o 20:05

 16. Jeżeli wniosek jest nieopłacony to sąd nie czyta – nie rozpatruje, dotyczy to też stwierdzenia niewłaściwości.

  admin

  17 wrz 21 o 20:29

 17. Przeglądając dokumenty zwróciłem uwagę na treść pisma komornika z dnia 14.07.2021 r. W postanowieniu w punkcie drugim pisze:

  2.Zobowiązać wierzyciela do usunięcia wadliwości złożonego
  wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej.

  Natomiast w postanowieniu z Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna w postanowieniu sąd wskazuje niewłaściwość złożonego wniosku i przekazuje do sądu egzekucyjnego. A i w KRS spółki jest wzmianka o ustanowieniu kuratora z wniosku Gminy, kuratora ustanowił sąd rejestrowy dla Wrocławia Fabrycznej. Paranoja.

  Roman

  17 wrz 21 o 20:44

 18. Dodam jeszcze, że w KRS tej spółki już jest jeden kurator z wniosku innego wierzyciela ustanowiony i tegoż kuratora ustanowił sąd rejestrowy a nie rejonowy. ??!!!

  Roman

  23 wrz 21 o 14:30

 19. Taki kurator może tyle co normalny pełnomocnik wynajęty przez stronę mam na myśli adwokat albo radcę prawnego?

  Jopek

  2 paź 21 o 14:21

 20. Tak jest. Musi tak być skoro ustanowienie dłużnikowi kuratora umożliwia prowadzenie pełnego postępowania tzn. tak jakby dłużnik sam siebie reprezentował.

  admin

  2 paź 21 o 15:09

 21. W pazdzierniku została wylicytowania nieruchomość za 510 tys zł. W dniu 22 pazdziernika uprawomocniło się postanowienie o przybiciu. W zeszłym tygodniu komornik wezwał licytanta do złożenia pozostałej kwoty nabycia. W dniu wczorajszym otrzymałem wezwanie z sadu do usunięcia braków wniosku o ustanowienie kuratora tzn. uiszczenia opłaty w kwocie 1440 zł. Wcześniej wynikało, że będzie to 40% z kwoty 1800 zł a okazuje sie jednak 40 % z 3600 zł. Być może zaszły jakieś zmiany. Jednak jak wcześniej Pan pisał mogę rozszerzyć wniosek o zwrot kosztów ustanowienia kuratora. Czy mogę również wnosić o zwrot kosztów złożenia wniosku w kwocie 300 zł. Jak powinien brzmieć rozszerzony wniosek o zwrot kosztów i co należy do niego załączyć. Z góry dziękuję.

  Roman

  27 lis 21 o 06:54

 22. Na początek – nie wiem czy jest sens uzupełniać braki formalne. Chodzi o to, że nie wiemy, czy sąd zdąży ustanowić kuratora przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości nabywcy licytacyjnemu. Tylko bowiem do tego momentu może Pan przyłączyć się do podziału środków uzyskanych z egzekucji z nieruchomości (oczywiście osobna kwestia to udział w podziale ze względu na sam fakt istnienia hipoteki przymusowej).

  Jeżeli jednak Pan się zdecyduje to tak, może Pan żądać zwrotu także i tych dodatkowych kosztów; wraz z ich uiszczeniem przesłać do sądu wniosek o zasądzenie zwrotu także tych dodatkowych kosztów do uiszczenia których sąd Pana wezwał w ramach uzupełnienia braków formalnych. Dołączyć potwierdzenie przelewu.

  admin

  27 lis 21 o 08:45

 23. Faktycznie nie pomyślałem o sytuacji o której Pan pisze. Nie ma więc sensu usuwać tych braków. Czy w tej sytuacji mogę również wystąpić z żądaniem zwrotu kosztów opłaconego wniosku i do kogo mam kierować te żadanie do sądu czy komornika.

  Roman

  27 lis 21 o 08:56

 24. Nastąpi z urzędu zwrot nieopłaconego (w pełni) wniosku a wraz z tym zwrot opłat już uiszczonych. O nic nie musi Pan występować.

  admin

  27 lis 21 o 09:35

 25. Ja mam taką sytuację, że wyznaczony jest dla innego wierzyciela też do egzekucji z tej samej nieruchomości u tego samego komornika. Sąd mnie wezwał do ustanowienia kuratora, czy to nie przeoczenie ze strony sądu?

  Sebastian

  31 gru 21 o 10:43

 26. Nie, to nie żadne przeoczenie. Każdy kolejny wierzyciel musi ustanowić kuratora w swojej indywidualnej sprawie w egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika.

  Anonim

  11 mar 22 o 03:25

Skomentuj