Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór

18 komentarzy

Pytanie: Ponownie Pana proszę o pomoc. Jak już wcześniej pisałem złożyłem wniosek o postępowanie egzekucyjne. W dniu dzisiejszym odebrałem postanowienie o zawieszeniu z urzędu postepowania egzekucyjnego. Następnie zostałem zobowiązany do usunięcia wadliwości złożonego wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. W uzasadnieniu podano, że w toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że dłużnik nie posiada zdolności procesowej i postępowanie w powyższej sprawie musi być zawieszone z urzędu do czasu usunięcia tej wadliwości wniosku przez stronę.
Co w tym przypadku powinienem zrobić. Bo nie bardzo wiem, jak się odnieść do tej sprawy. Załączam pismo od komornika, tam nie można dodzwonić się.

Odpowiedź: Chodzi jak widzę o to, że R. Sp. z o.o. aktualnie nie ma zarządu (co sprawdziłem w wyszukiwarce KRS). A zatem, nie ma jej kto reprezentować w postępowaniu egzekucyjnym i dlatego trzeba było je zawiesić z urzędu. W takiej sytuacji należy odwołać się do art. Art. 42 § 1 KC który stanowi, że jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora.

Musi Pan zatem, jak wskazano w piśmie od komornika, wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej: R. Sp. z o.o.

Oto wzór treści takiego wniosku:

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA OSOBY PRAWNEJ

Na podstawie Art. 42 Par. 1 KC wnoszę o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej R. Sp. z o.o. z siedzibą w W., nr KRS … w zakresie egzekucji z nieruchomości … (podać kw) w postępowaniu egzekucyjnym (podać sygnaturę)

Uzasadnienie

Jako wierzyciel egzekwujący od R. Sp. z o.o. otrzymałem od komornika postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak zdolności procesowej ww. spółki i zobowiązanie mnie jako wierzyciela do usunięcia wadliwości wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej.

Dowód: Postanowienie komornika o zawieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego.

Już we własnym zakresie potwierdziłem, że R. Sp. z o.o. aktualnie nie posiada zarządu.

Dowód: Wydruk z wyszukiwarki internetowej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Pismo kieruje Pan do sądu rejestrowego spółki, siebie określa jako “wnioskodawca” a spółkę jako “uczestnik”.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jaka jest kwota opłaty sądowej od takiego wniosku?

  Borys

  24 Lip 21 o 14:13

 2. Opłata od wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej wynosi 40 złotych.

  admin

  24 Lip 21 o 14:17

 3. Czy do opłaty wniosku 40 zł zostanę wezwany po jego złożeniu?

  Borys

  24 Lip 21 o 14:19

 4. Jeżeli nie uiści Pan opłaty to sąd Pana wezwie ale po co tracić ten czas? Uiścić opłatę przelewem przed złożeniem wniosku i potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku.

  admin

  24 Lip 21 o 14:26

 5. No ale nie znając sygnatury sprawy bo nie nadana jeszcze, co mam wpisać w przelewie?

  Borys

  24 Lip 21 o 15:53

 6. “opłata od wniosku o ustanowienie kuratora dla … Sp. z o.o.”

  admin

  24 Lip 21 o 16:36

 7. Czy taki wniosek o kuratora dla spółki składa się na urzędowym formularzu?

  Mika

  27 Lip 21 o 12:12

 8. Nie, na zwykłej kartce.

  admin

  27 Lip 21 o 12:58

 9. A ja nie podałem zakresu i rodzaju spraw kuratora i sąd mnie wezwał do uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku ale na portalu rejestru sądowych nie ma opcji odpisania, to jak mam to uzupełnić? Nie chce nowego wniosku wnosić bo to będzie nowa opłata.

  Stefan

  10 Sie 21 o 12:18

 10. Nie wiem, na portalu podają Kontakt z Centrum Wsparcia
  Numer telefonu: +71 748 96 00
  Adres e-mail: prs@ms.gov.pl
  Jeżeli nie uzyska Pan pomocy, to na Pana miejscu wysłałbym Pocztą Polską.

  admin

  10 Sie 21 o 17:40

 11. Obecnie wniosek o kuratora już nie jest wnoszony na kartce a tylko elektronicznie znaczy online.

  Igor

  31 Sie 21 o 13:55

 12. W dniu dzisiejszym otrzymałem od komornika informację o wyznaczeniu pierwszej licytacji nieruchomości Sp. z o. o. na dzień 16.10.2021 r. Po uzupełnieniu wniosku o wyznaczenie kuratora w dniu 11.08.2021 r. do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji z Sądu. Czy w tym przypadku jest jakiś termin obowiązujący Sąd do wyznaczenia kuratora, bo pozostał nieco ponad miesiąc do licytacji i obwawiam się , że może dojść do sytuacji, że kurator nie zdąży zabezpieczyć moich interesów a ja nie zdążę przekazać komornikowi informacji o ustanowieniu kuratora i moje roszczenia nie zastaną uwzględnione w przypadku skutecznej egzekucji. Jak Pan to widzi , czy słuszne są moje obawy.

  Roman

  13 Wrz 21 o 13:02

 13. sąd nie jest związany nawet instrukcyjnym (który i tak zwykle nie jest dotrzymywany) terminem rozpatrzenia wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. Pana obawa wydaje mi się uzasadniona. Nie jest rozwiązaniem wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości gdyż nie jest Pan jedynym wierzycielem egzekwującym a poza tym, to wobec braku kuratora z Pana wniosku według mnie, nawet nie jest Pan uprawniony do złożenia wniosku o zawieszenie egzekucji. Obawiam się, ale może się mylę, że nic nie da się zrobić i pozostaje tylko (telefonicznie, ew. dodatkowo pisemnie) poprosić sąd do szybkie rozpatrzenie wniosku. Odwołanie terminu licytacji byłoby możliwe tylko na wniosek wszystkich wierzycieli egzekwujących.

  admin

  13 Wrz 21 o 13:16

 14. Dzwoniłem do sądu i poradzono mi bym się zwrócił e-mailem o przyspieszenia wydania decyzji w sprawie ustanowienia kuratora opisując sytuację w jakiej się znalazłem. Dzisiaj wysłałem w tej sprawie e-maila. Czekam więc z niecierpliwością. Jutro jeszcze przedzwonię do komornika, żeby się dowiedzieć jaki jest jego pogląd na tą sprawę.

  Roman

  13 Wrz 21 o 14:29

 15. W dniu dzisiejszym otrzymałem z Sądu postanowienie stwierdzające niewłaściwość złożonego wniosku w sadzie rejestrowym i sprawę przekazać do prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Głogowie, ponieważ jak stwierdzono w postanowieniu jest nadzór nad komornikiem sprawuje sąd egzekucyjny. Należy mieć nadzieję, że tym razem szybciej zostana wydana decyzja. Dziwię się, że nie stwierdzono niewłasciwość rozpoznania na pierwszym posiedzeniu w dniu 06.08.2021 r. W załączniku przesyłam otrzymane postanowienie z pouczeniem o wniesienie skargi.

  Roman

  17 Wrz 21 o 20:05

 16. Jeżeli wniosek jest nieopłacony to sąd nie czyta – nie rozpatruje, dotyczy to też stwierdzenia niewłaściwości.

  admin

  17 Wrz 21 o 20:29

 17. Przeglądając dokumenty zwróciłem uwagę na treść pisma komornika z dnia 14.07.2021 r. W postanowieniu w punkcie drugim pisze:

  2.Zobowiązać wierzyciela do usunięcia wadliwości złożonego
  wniosku o prowadzenie egzekucji poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej.

  Natomiast w postanowieniu z Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna w postanowieniu sąd wskazuje niewłaściwość złożonego wniosku i przekazuje do sądu egzekucyjnego. A i w KRS spółki jest wzmianka o ustanowieniu kuratora z wniosku Gminy, kuratora ustanowił sąd rejestrowy dla Wrocławia Fabrycznej. Paranoja.

  Roman

  17 Wrz 21 o 20:44

 18. Dodam jeszcze, że w KRS tej spółki już jest jeden kurator z wniosku innego wierzyciela ustanowiony i tegoż kuratora ustanowił sąd rejestrowy a nie rejonowy. ??!!!

  Roman

  23 Wrz 21 o 14:30

Skomentuj