Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czynność prawna sprzeczna z ustawą

3 komentarze

Pytanie: Mój wierzyciel zapowiedział mi do domu i warsztatu komornika (egzekucja toczy się do dawna ale bez skutku) i powiedział, że komornik sprzeda je na drugi dzień po zajęciu, że ma nagranego kupca. Skądinąd wiem, że ten komornik znany jest jako szybki i skuteczny w zestawieniu z dwoma innymi w naszym mieście. Prowadzę jednoosobowo warsztat samochodowy przy domu. Ja pieniędzy na razie nie mam, bo musiałem spłacić brata a powodu pandemii klientów mam 1/3 tych co wcześniej. Może brat pożyczki mi udzieli ale nie wcześniej jak na początku marca, wtedy mógłbym spłacić dług. Czy można jakoś odroczyć sprzedaż moich rzeczy?

Przeczytaj też: Licytacja ruchomości – cena wywoławcza

Odpowiedź: Spokojnie, komornik przecież nawet jeszcze ich nie zajął. Przed wszystkim jednak, zgodnie z art. 864 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. A na uprawomocnienie się zajęcia ruchomości jest ponad tydzień: czyli w sumie wychodzi na to, że komornik może sprzedać ruchomości nie wcześniej jak po trzech tygodniach od zajęcia a nie nazajutrz po zajęciu.

A jeżeli sprzeda bezprawnie jednak wcześniej? Komornik znany z tego że jedzie po bandzie.

W takim przypadku może Pan zaskarżyć sprzedaż – zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna. A ustawa a dokładniej przytoczony wcześniej art. 864 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że komornik może sprzedać zajęte ruchomości nie wcześniej jak po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się zajęcia, więc czynność prawna polegająca na dokonaniu sprzedaży zajętych ruchomości wcześniej, będzie nieważna.

Zauważam też, że czynnością sprzeczną z ustawą byłaby też sprzedaż ruchomości bez przetargu (jeżeli nie są to ruchomości nowe stanowiące przedmiot obrotu handlowego i jeżeli dłużnik nie zgodzi się na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 lutego, 2021

Komentarze do 'Czynność prawna sprzeczna z ustawą'

Subscribe to comments with RSS

 1. Taka sprzedaż poza licytacja bez zgody dłużnika to według mnie przestępstwo przekroczenia uprawnień, zgłaszać do prokuratury.

  AR

  13 lut 21 o 19:51

 2. A ja mam pytanie takie czy ten sam przepis to znaczy art. 58 par. 1 kc dotyczy też zapisów w umowie sprzecznych z ustawą? Nie samej czynności prawnej tylko zapisu w umowie.

  Salo

  3 kw. 21 o 06:42

 3. Tak, tenże przepis stosuje się także do zapisów umownych.

  admin

  3 kw. 21 o 15:56

Skomentuj