Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wynagrodzenie kuratora dla osoby prawnej

7 komentarzy

Pytanie: Po ustanowieniu kuratora sąd rejestrowy zasądzi wynagrodzenie i zwrot kosztów dla kuratora. W moim przypadku wynika, że sąd nie może zobowiązać osoby prawnej do pokrycia wynagrodzenia , więc zasądzi od wnioskodawcy. Czy sąd sam określa dla każdego przypadku ich wysokość, jakiego rzędu to mogą być koszty i czy w wyniku postępowania egzekucyjnego zostaną zwrócone. Z rejestru krs wynika, że 20.01.2021 ustanowiono kuratora z wniosku Gminy Wąsosz. Domyślam się, że każdy, kolejny wierzyciel musi wystąpić z nowym wnioskiem o ustanowienie odrębnego kuratora. Na czym polegają ich działania.

Przeczytaj też: Ustanowienie kuratora dla doręczeń

Odpowiedź: Kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w granicach określonych w zaświadczeniu sądu. Kurator dla osoby prawnej jest to swoisty jej pełnomocnik w postępowaniu (w tym wypadku) egzekucyjnym. Może np. złożyć skargę nas czynność komornika. Proszę zwrócić uwagę, że kurator ustanowiony z wniosku Gminy Wąsosz reprezentuje dłużnika tylko w jednej sprawie egzekucyjnej KM oraz w postępowaniach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości. A zatem dla swojej sprawy musi Pan osobno wnieść o ustanowienie kuratora.

Przeczytaj też: Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej – wzór

Tak, wynagrodzenie i zwrot kosztów kuratora sąd zasądzi od Pana po czym będzie Pan mógł dochodzić zwrócenia Panu tych kosztów od dłużnika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Są to koszty egzekucyjne korzystające z pierwszeństwa (1 kategoria zaspokajania). Jest to wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radców prawnych, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej.

Przeczytaj też: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lipca, 2021

Komentarze do 'Wynagrodzenie kuratora dla osoby prawnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Sąd w Tarnowie przyznał kuratorowi w postępowaniu egzekucyjnym jakoś nieco ponad 1100 złotych ale to było jeszcze przed zmianą stawki

  Szymek

  26 lip 21 o 11:59

 2. No to obecnie otrzymałby 40% z tego czyli około 440 złotych.

  admin

  26 lip 21 o 12:08

 3. Złożyłem wniosek o ustanowienie kuratora elektronicznie. Dzwoniąc do sądu w sprawie nr konta i wysokości opłaty wniosku, okazało się, że wnioski papierowe są już nie aktualne i wniosek należy złożyć jedynie elektronicznie. Opłata wzrosła z 40 zł do 300 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie kuratora, to napisał Pan, że jest to wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 40 % stawek minimalnych za czynności radców prawnych. Należność główna wpisana przeze mnie w wniosku egzekucyjnym i tytule wykonawczym wynosi 11.089,28 i w sprawach cywilnych znajduje się w przedziale przedmiotu sporu od 10.000 do 50.000 zł a opłata wynosi 3.600 zł . To znaczy , że wynagrodzenie kuratora w tej sytuacji wyniesie 40% czyli 1.440 zł. Pytanie czy dobrze to obliczyłem. Jeżeli tak , czy mogę wystąpić do komornika o zmianę kwoty należności głównej na 9000 zł. Wtedy wynagrodzenie kuratora wg rozporządzenia opłat wyniesie 720 zł co w moim przypadku bedzie miało duże znaczenie. Chodzi o to, że w przypadku skutecznej licytacji, tak jak pisał Pan już wcześniej należność za pracę to 3 kategoria zaspokojenia czyli 3 miesięczne pobory które nie przekroczą 9000 zł. Jeszcze jest kwestia czy należność główna musi być zgodna z tytułem wykonawczym dołączonym do wniosku egzekucyjnego.

  Romek

  28 lip 21 o 14:53

 4. Stawkę którą Pan wyliczył należy podzielić przez 2 – w egzekucji z nieruchomości stawka za czynności radcy / adwokata wynosi 50% stawki bazowej (stawki za zastępstwo egzekucyjne stanowią ułamek stawek za zastępstwo w procesie sądowym). A zatem nie 40% z 3.600 zł tylko 40% z 1.800 zł czyli 720 zł.

  Oczywiście może Pan tak zmniejszyć należność we wniosku egzekucyjnym, nic nikomu do tego (mogła część zostać spłacona a może chce Pan dłużnikowi część darować).

  admin

  28 lip 21 o 15:46

 5. A w egzekucji z konta bankowego albo z ruchomości ile wynosi stawka kuratora?

  ludek

  4 sie 21 o 15:04

 6. 40% z 1/4 stawki minimalnej za czynności radcy, adwokata.

  admin

  5 sie 21 o 11:41

 7. Kuratorzy w takich sprawach delikatnie ujmując, nie przepracowują się, obniżenie stawki zasługuje na aprobatę społeczną. Formalnie tylko przeglądają korespondencję i nie reagują.

  kamon

  7 wrz 21 o 04:09

Skomentuj