Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Brak komentarzy

Najprostszym sposobem na uniknięcie zajęcia ruchomości które znajdują się w mieszkaniu dłużnika, jest po prostu niewpuszczenie komornika do mieszkania. Jest to chyba w 95% sposób skuteczny nie tylko doraźnie ale i aż do umorzenia egzekucji jako bezskutecznej 😉 Może pomyślisz, że jeżeli dłużnik nie otworzy komornikowi drzwi, to ten może następnym razem przyjść z policja i ślusarzem który drzwi otworzy. Tak, komornik może tak zrobić ale najczęściej jak wskazano wyżej, nie dochodzi do tego ponieważ aby do tego doszło, wierzyciel musi na ten cel wpłacić komornikowi zaliczkę w kwocie około 800 złotych. Mało który wierzyciel decyduje się na to mając świadomość tego, z ew mieszkaniu nie będzie wartościowych, nowych ruchomości i komornik nic nie zajmie a jak nawet zajmie, to licytacja będzie bezskuteczna. I tak się też najczęściej dzieje – komornik nic nie zajmuje albo licytacja jakiegoś używanego np. telewizora jest bezskuteczna.

Niektórzy dłużnicy po prostu usuwają z mieszkania wartościowe ruchomości na czas trwania postępowania egzekucyjnego. Do rodziców, do znajomych, do dzieci. To, że dłużnik jest właścicielem np. super telewizora, nie jest odnotowane w żadnym rejestrze i jeżeli nawet zostanie wezwany do złożenia wykazu majątku i zatai ten fakt, to jak mu udowodnić, że zataił? Taki numer natomiast nie przejdzie z pojazdem mechanicznym gdyż posiadanie tego jest odnotowane w CEPiK. Unikanie przez dłużnika zajęcia komorniczego pojazdu wiąże się już z nieuchronnymi konsekwencjami karnymi.

Powyższe informacje przekazuję ku przestrodze wierzycielach aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać po dłużnikach. 😉

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 grudnia, 2020

Skomentuj