Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

4 komentarze

Najprostszym sposobem na uniknięcie zajęcia ruchomości które znajdują się w mieszkaniu dłużnika, jest po prostu niewpuszczenie komornika do mieszkania. Jest to chyba w 95% sposób skuteczny nie tylko doraźnie ale i aż do umorzenia egzekucji jako bezskutecznej 😉 Może pomyślisz, że jeżeli dłużnik nie otworzy komornikowi drzwi, to ten może następnym razem przyjść z policja i ślusarzem który drzwi otworzy. Tak, komornik może tak zrobić ale najczęściej jak wskazano wyżej, nie dochodzi do tego ponieważ aby do tego doszło, wierzyciel musi na ten cel wpłacić komornikowi zaliczkę w kwocie około 800 złotych. Mało który wierzyciel decyduje się na to mając świadomość tego, z ew mieszkaniu nie będzie wartościowych, nowych ruchomości i komornik nic nie zajmie a jak nawet zajmie, to licytacja będzie bezskuteczna. I tak się też najczęściej dzieje – komornik nic nie zajmuje albo licytacja jakiegoś używanego np. telewizora jest bezskuteczna.

Niektórzy dłużnicy po prostu usuwają z mieszkania wartościowe ruchomości na czas trwania postępowania egzekucyjnego. Do rodziców, do znajomych, do dzieci. To, że dłużnik jest właścicielem np. super telewizora, nie jest odnotowane w żadnym rejestrze i jeżeli nawet zostanie wezwany do złożenia wykazu majątku i zatai ten fakt, to jak mu udowodnić, że zataił? Taki numer natomiast nie przejdzie z pojazdem mechanicznym gdyż posiadanie tego jest odnotowane w CEPiK. Unikanie przez dłużnika zajęcia komorniczego pojazdu wiąże się już z nieuchronnymi konsekwencjami karnymi.

Powyższe informacje przekazuję ku przestrodze wierzycielach aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać po dłużnikach. 😉

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 grudnia, 2020

Komentarze do 'Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jestem zadłużony w kilku bankach mam problemy finansowe jakie są procedury banków z osobami nie spłacającymi zadłużenia. Jeżeli jestem zameldowany u teściów i nie jestem właścicielem domu to co może zając mi komornik z mieszkania?

  Anonim

  28 Sty 21 o 15:17

 2. W przypadku zalegania z płatnością kredytu bank może wypowiedzieć kredytobiorcy umowę kredytową i wezwać do zapłaty całości pozostającej do zapłaty kwoty. Następnie bank może uzyskać tytuł wykonawczy i z takim już tytułem wykonawczym bank może skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji niespłaconego kredytu. Jeżeli nie będzie Pan spłacał kredytów / pożyczek to zapewne taki scenariusz będzie miał miejsce (nie licząc ewentualnych prób przedegzekucyjnej windykacji ze strony banku).
  Jeżeli nie posiada Pan żadnego majątku to oczywiście komornik nie ściągnie z Pana długu wobec banku i prędzej lub później umorzy postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności. Nie oznacza to jednak umorzenia długu; odsetki będą narastać i w przyszłości bank będzie mógł ponownie (albo i wiele razy jak zajdzie potrzeba) kierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik ma prawo zająć między innymi te przedmioty które znajdują się we władaniu dłużnika. Jeżeli jednak zajmie rzecz będącą w Pana posiadaniu ale której właścicielami są teściowie (lub generalnie osoba trzecia) to właściciel tej rzeczy może żądać zwolnienia jej spod egzekucji, jednak musi wykazać, udokumentować że zajęta przez komornika rzecz należy do niego a nie do dłużnika. Przykładowo, jeśli komornik zajmie w Pana pokoju telewizor który jednak jest własnością teściów, to mogą oni zażądać zwolnienia tegoż telewizora spod egzekucji a jeśli wierzyciel nie wystosuje do komornika wniosku o zwolnienie spod egzekucji, wówczas mogą wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym – domagając się zwolnienia spod egzekucji. Jak jednak wspomnieliśmy wyżej, właściciel musi wówczas wykazać że jest właścicielem takiego przedmiotu a więc w przypadku telewizora załączyć np. dowód zakupu, czy np. kartę gwarancyjną, jeśli w dokumentach tych figurują dane właściciela.

  admin

  28 Sty 21 o 15:44

 3. Zajmie ruchomość, nikt nie przyjdzie na licytację, wierzyciel nie przejmie na własność po bezskutecznej licytacji i komornik umorzy postępowanie egzekucyjne do ruchomości. Tak to się przedstawia w 90 procentach przypadków.

  szabel

  3 Lip 21 o 18:43

 4. Tak niestety jest co jest o tyle dziwne, że przecież na drugiej licytacji ruchomości jej cena wywoławcza to tylko połowa wartości oszacowania!

  Marek

  10 Lip 21 o 16:34

Skomentuj