Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?

3 komentarze

Pytanie: Wyjeżdżam na rok za granicę i chcę powierzyć koledze windykację pożyczki której udzieliłem mojej byłej dziewczynie. Ten kolega ma trochę doświadczenia w windykacji, uzyskałby w sądzie nakaz zapłaty i przekazałby do egzekucji komorniczej pilotując ją. On w tym celu proponuje cesję wierzytelności ale nie chce ode mnie żadnego wynagrodzenia ani ja od niego żadnej zapłaty za sprzedanie tej wierzytelności, chodzi tylko o to żeby mógł działać w pełni jako wierzyciel. Mamy wątpliwości co do tego, czy taka cesja może być bezpłatna, chyba nie jeżeli jest to sprzedać? Bezpłatna sprzedaż?

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Odpowiedź: Cesja czyli przelew wierzytelności może być zarówno odpłatna jak i nieodpłatna. W kodeksie cywilnym w art. 509 Kodeksu cywilnego definiującym przelew wierzytelności nie ma mowy o sprzedaży lecz o przeniesieniu wierzytelności – przelewie na osobę trzecią:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Chyba wiem skąd taka szczodrobliwość. Koledze wystarczy, że zwindykowaną należność zainkasuje na swoje konto bankowe, w takiej sytuacji ma prowizję 100% ha haha.

  Anonim

  22 cze 21 o 16:05

 2. Trochę dziwnie wygląda taka umowa cesji za zero złotych, na zero procent. Ja scedowałem na kolegę za jeden procent, cesja powiernicza.

  Dingo

  25 lut 22 o 11:46

 3. Cesja nieodpłatna to przecież wygląda na darowiznę. Wierzytelność jest przecież majątkiem.

  Mateusz

  22 mar 22 o 06:05

Skomentuj