Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?

Brak komentarzy

Pytanie: Wyjeżdżam na rok za granicę i chcę powierzyć koledze windykację pożyczki której udzieliłem mojej byłej dziewczynie. Ten kolega ma trochę doświadczenia w windykacji, uzyskałby w sądzie nakaz zapłaty i przekazałby do egzekucji komorniczej pilotując ją. On w tym celu proponuje cesję wierzytelności ale nie chce ode mnie żadnego wynagrodzenia ani ja od niego żadnej zapłaty za sprzedanie tej wierzytelności, chodzi tylko o to żeby mógł działać w pełni jako wierzyciel. Mamy wątpliwości co do tego, czy taka cesja może być bezpłatna, chyba nie jeżeli jest to sprzedać? Bezpłatna sprzedaż?

Odpowiedź: Cesja czyli przelew wierzytelności może być zarówno odpłatna jak i nieodpłatna. W kodeksie cywilnym w art. 509 Kodeksu cywilnego definiującym przelew wierzytelności nie ma mowy o sprzedaży lecz o przeniesieniu wierzytelności – przelewie na osobę trzecią:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj