Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Faktura – która kategoria wierzytelności?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy mam szansę odzyskać pieniądze od spółki z o.o. w upadłości? Mam niespłaconą fakturę z terminem płatności który minął we wrześniu, 18.000 złotych. Wierzytelność z faktury to która kategoria zaspokajania w upadłości?

Przeczytaj też: Zgłoszenie wierzytelności bez wyroku

Odpowiedź: Kategorie zaspokajania określone zostały w art. 342 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem należności z tytułu faktur sprzedaży lub usług zalicza się do kategorii drugiej ale jak chodzi o należność główną. Jak chodzi o odsetki, to kategoria trzecia: “odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów”.

Przeczytaj też: Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Na około dwadzieścia upadłości w których zgłosiłem wierzytelności z tytułu faktur sprzedaży tylko w jednej uzyskałem częściową spłatę z masy upadłościowej.

Przeczytaj też: Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Skomentuj