Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wykreślenie przedawnionego długu z BIG

2 komentarze

Pytanie: Znalazłem Państwa stronę szukając pomocy w zagadnieniu jak zmusić firmę windykacyjną do wykreślenia wpisu z BIG itd

Czy jest szansa na pomoc ?

Przeczytaj też: Bezpodstawny wpis do rejestru dłużników

Na razie znalazłem swój wpis w big , sprawa przez głównego wierzyciela została wycofana tzn
1. Santander bank – złożył sprawę do Lublina tam otrzymał sprzeciw, Nakaz zapłaty stracił ważność
2. Santander bank – złożył sprawę w sądzie rejonowym ale ją wycofał
3. Sprzedał wierzytelność do EOS
4. EOS – wpisał mnie do rejestru BIG, może jeszcze gdzieś.

Jak ich zmusić do wycofania wpisów ?

Wydaje się że sprawa jest przedawniona, wrzesień 2009 rok.

Odpowiedź: Czy ten jak rozumiem kredyt, zaciągnął Pan jako przedsiębiorca czy jako osoba prywatna – nieprowadząca działalności gospodarczej?

Tak jako osoba prywatna na rachunku osobistym.

W sprawie tej zatem jest Pan konsumentem: Kto to jest konsument?

Roszczenia z tytułu debetu na rachunku bankowych oraz ewentualne inne w związku z prowadzeniem rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch: Przedawnienie debetu na rachunku bankowym. Dług jest zatem przedawniony. W aktualnym stanie prawnym windykacja przedawnionego długu konsumenta jest niedopuszczalna, co dotyczy także umieszczania go w BIG: KRD a przedawniony dług

Proszę wezwać firmę windykacyjną do natychmiastowego usunięcia wpisu z BIG wskazując przepis podany w poradzie do której prowadzi link powyżej (art. 117 § 21 KC), pod rygorem powiadomienia organów ścigania o naruszeniu przepisu art. 47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych który to przepis stanowi, że kto, będąc wierzycielem, w przypadku:
1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,
2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,
– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

W mojej ocenie to powyższy przepis jest naruszany w tej sprawie.

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 grudnia, 2022

Komentarze do 'Wykreślenie przedawnionego długu z BIG'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam inny problem – firma windykacyjna której zleciłam egzekwowanie długu od nierzetelnego kontrahenta nie ściągnęła ani złotówki, ale mnie obciążyła fakturą za swoje działania (kancelaria WEC z Łodzi – odradzam). Zapłaciłam należność z faktury po terminie 2 tygodni, mimo to nie chcą usunąć informacji o zadłużeniu ze swojej giełdy wierzytelności, bo twierdzą, że naliczone zostało jeszcze 20zł (zapłaciłam prawie 2000zł). Czy można powołać się na ten przepis aby to usunęli?

  Alina

  20 gru 22 o 14:13

 2. Internetowa giełda wierzytelności nie jest BIG-iem więc to nie ten przepis gdyż ten ma zastosowanie tylko do BIG-ów. Pani (rzekomy) dług wobec tej firmy wynosi obecnie 20 złotych i tylko tę kwotę mogą publikować na giełdzie wierzytelności. Jeżeli publikują zawyżoną kwotę, to proszę postraszyć ich postępowaniem karnym z art. 212 kk:
  § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania (a tak jest w Pani przypadku),
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Dodatkowo może Pani założyć cywilna sprawę o ochronę dóbr osobistych.

  admin

  20 gru 22 o 15:18

Skomentuj