Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zgłoszenie wierzytelności bez wyroku

Brak komentarzy

Pytanie: Mam dłużnika z działalności gospodarczej wobec którego sąd ogłosił upadłość, otrzymałem wezwanie do zgłoszenia wierzytelności ale ta moja wierzytelność jest bez wyroku, nie zdążyłem wnieść o nakaz zapłaty. Czy mam teraz szybko wysłać pozew do sądu czy mogę ją zgłosić bez wyroku?

Odpowiedź: Tak, wierzytelność niezasądzona może zostać zgłoszona w postępowaniu upadłościowym.

Przeczytaj też: Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Jeżeli wniósłby Pan powództwo w aktualnej sytuacji czyli po ogłoszeniu upadłości, to zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2017 r. sygn. akt IV CZ95/16 oraz z postanowieniem Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2017 r. sygn. akt II CSK 404/15 taki pozew sąd powinien przekazać sędziemu komisarzowi jako zgłoszenie wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Skomentuj