Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja ze spadku

4 komentarze

Pytanie: Dłużnik zmarł, zostawił po sobie majątek – nieruchomość gospodarczą z mieszkaniem, jakieś maszyny, samochód. Chciałbym jak najprędzej skierować do tego egzekucję przez właściwego komornika. Piąte przez dziesiąte coś słyszałem, że możliwe jest to jeszcze przed przyjęciem spadku przez spadkobierców, czy to prawda i czy w takiej sytuacji, do tego czasu mogę kontynuować egzekucję z tytułem wykonawczym z klauzulą na zmarłego a nie na spadkobierców?

Przeczytaj też: Jak ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika

Odpowiedź: Możliwość prowadzenia egzekucji ze spadku przed jego przyjęciem przez spadkobierców wynika z dwóch przepisów w Kodeksie postępowania cywilnego:

Art. 836 Kpc stanowiącego, że do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku.

oraz

Przeczytaj też: Nabycie a przyjęcie spadku

Art. 1030 Kpc zgodnie z którym do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

Jednak i w tym przypadku tj. do egzekucji ze spadku (przed przyjęciem tegoż przez spadkobierców) potrzebna jest egzekucja przeciwko spadkobiercom i nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z tytułem z klauzulą wykonalności przeciwko zmarłemu.

Przeczytaj też: Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Egzekucja ze spadku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy istnieje przepis z którego jednoznacznie wynika, że egzekucja z majątku zmarłego dłużnika jest niemożliwa dopóki wierzyciel nie otrzyma klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom?

  Tobiasz

  7 lut 21 o 06:53

 2. Art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego mówiący, że komornik w razie śmierci dłużnika zawiesza postępowanie egzekucyjne i podejmuje je udziałem spadkobierców zmarłego.

  A żeby móc prowadzić egzekucję przeciwko spadkobiercom zmarłego, potrzebna jest klauzula wykonalności przeciwko nim.

  admin

  7 lut 21 o 08:49

 3. Czy komornik może prowadzić egzekucje z całego spadku czy jednak musi zostawić część?

  Anonim

  9 wrz 21 o 04:24

 4. Może prowadzić egzekucję z całego spadku, dłużnikowi będącemu spadkobiercą nie przysługuje z tego tytułu kwota wolna od egzekucji.

  admin

  9 wrz 21 o 04:38

Skomentuj