Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika

6 komentarzy

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego dłużnik może zażądać od komornika zawieszenia egzekucji? Mam naprawdę trudną sytuację, z wierzycielem nie da się dojść do porozumienia a komornik twierdzi, że nie ma takiej opcji żeby na wniosek dłużnika zawiesić egzekucję. Komornikowi nie ufam, dlatego zwróciłem się do Pana.

Odpowiedź: Istnieją tylko dwa przypadki w których komornik zawiesza postępowanie egzekucyjne na wniosek dłużnika.

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcia dokonane wcześniej

Pierwszy przypadek to zawieszenie postępowania egzekucji na podstawie art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego, że na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Przeczytaj też: Czy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Drugi przypadek (na podstawie art. 8203 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego), to gdy dłużnik przedstawi komornikowi zaświadczenie z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Należy jednak dodać, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego w tym wypadku nie wyklucza dokonywania przez komornika czynności zajmowania majątku dłużnika (na podstawie art. 8203 § 3 Kpc).

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 lutego, 2021

Komentarze do 'Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jest jeszcze trzeci przypadek: komornik zawiesza egzekucję jeżeli dłużnik przedstawi komornikowi potwierdzenie spłaty egzekwowanego długu albo pismo w którym wierzyciel odroczył mu obowiązek zapłaty.

  Cypek

  1 lut 21 o 09:54

 2. Nie zawiesza tylko wstrzymuje się w takiej sytuacji z dokonaniem czynności. Jeżeli jednak wierzyciel poleci komornikowi kontynuować egzekucję, to komornik będzie ją kontynuował. Ja miałem jako wierzyciel taka sytuację: dłużnik przesłał komornikowi potwierdzenie niegdysiejszej częściowej spłaty (którą ja jednak uwzględniłem wnosząc do komornika o egzekucję) a komornik do mnie z pytaniem, czy ma wobec tego kontynuować egzekucję. Odpisałem żeby kontynuował i kontynuował.

  admin

  1 lut 21 o 10:08

 3. Czy w tym pierwszym przypadku to jest zawieszenia wskutek wstrzymania przez sąd wykonania tytułu wykonawczego komornik też dalej zajmuje?

  Joanna

  1 lut 21 o 12:14

 4. Przepis – art. 820 kpc ten nie zawiera stosownego zastrzeżenia przeto uważam, że w takim przypadku komornik nie ma prawa dokonywać kolejnych zajęć.

  admin

  1 lut 21 o 15:00

 5. Jeszcze podobno jest zawieszenie gdy dłużnik przedłoży potwierdzenie spłacenia długu wierzycielowi?

  Szarek

  5 wrz 21 o 05:08

 6. Chodzi Panu zapewne o art. 822 Kpc który to przepis mówi, że komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Jednak o wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

  admin

  5 wrz 21 o 10:47

Skomentuj