Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

4 komentarze

Pytanie: Tak się złożyło, że mam wierzytelności przeciwko dłużnikom którzy niedawno zmarli. W jednym przypadku dłużnik zmarł, sprawy nie skierowałem do komornika. W drugim przypadku dłużnik zmarł w trakcie egzekucji komorniczej, komornik zawiesił postępowanie w związku z tym. W obu przypadkach ustaliliśmy, że są już spadkobiercy którzy sądownie przyjęli spadek. Pytanie, jak dalej postępować żeby skierować egzekucję przeciwko spadkobiercom? Nie są to duże kwoty ale w obecnym niepewnym okresie każdy pieniądz się liczy.

Przeczytaj też: Jak ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika

Odpowiedź: W obu przypadkach potrzebuje Pan z sądu (właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego dłużnika) prawomocne postanowienie stwierdzenia nabycia spadku. Wykazuje Pan interes prawny jako wierzyciel i otrzyma je Pan. Następnie w pierwszym przypadku wnosi Pan do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom załączając tytuł wykonawczy przeciwko zmarłemu dłużnikowi oraz prawomocne postanowienie stwierdzenia nabycia spadku. Stosownie bowiem do art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym (lub dokumentem prywatnym z podpisem poświadczonym notarialnie).

Przeczytaj też: Nabycie a przyjęcie spadku

W drugim przypadku czyli gdy postępowanie egzekucyjne jest zawieszone z powodu śmierci dłużnika, kieruje Pan do komornika wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego ale oczywiście przeciwko spadkobiercom dłużnika załączając prawomocne postanowienie stwierdzenia nabycia spadku. Art. 819 Kodeksu postępowania cywilnego w § 1 stanowi bowiem, że postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. I komornik wówczas, zgodnie z dyspozycją art. 819 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zawieszone postępowanie egzekucyjne podejmuje z udziałem spadkobierców dłużnika, tj. po udowodnieniu tego faktu prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1975 r., sygn. akt I CZ 98/75).

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 listopada, 2020

Komentarze do 'Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A może być tak, że spadek został nabyty poza sądem, u notariusza. Nie wiadomo u którego notariusz i co w takiej sytuacji??

  Malwina

  26 lis 20 o 15:55

 2. Funkcjonuje rejestr spadkowy prowadzony Krajową Radę Notarialną https://rejestry-notarialne.pl/37 i w nim można sprawdzić wpisując dane zmarłego, czy miało miejsce notarialne poświadczenie dziedziczenia, jeżeli tak, to znajduje się informacja – u którego notariusza.

  admin

  26 lis 20 o 16:07

 3. Dzień dobry

  Chciałabym zapytać ja wygląda kwestia dziedziczenia postępowań komorniczych po zmarłym?
  Czy w sytuacji kiedy Bank zablokował środki w związku ze zbiegiem egzekucji a dłużnik zmarł to jakie kroki powinien podjąć komornik jeżeli spadkobierca przyjął spadek ?
  Czy Bank zostanie o tym fakcie poinformowany aby mógł przekazać środki ?

  Olimpia

  27 lut 24 o 14:21

 4. Dzień dobry, po śmierci dłużnika postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu a wierzyciel zostaje przez komornika poinformowany o tym i że ma 6 miesięcy na złożenie wniosku egzekucyjnego przeciwko spadkobiercy. Do tego czasu konto bankowe będzie zajęte ale środki nie zostaną wierzycielowi przekazane dopóki nie złoży wniosku o egzekucję przeciwko spadkobiercy.

  admin

  27 lut 24 o 16:17

Skomentuj