Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja kosztów komorniczych bez wyroku sądu

Jeden komentarz

Pytanie: Komornik umarzając oczywiście, jak zwykle bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, zażądał ode mnie – wierzyciela dopłaty ponad 70 złotych. Nie dość tego, że dłużnik mnie ogołocił, poniosłem koszty uzyskania nakazu zapłaty i już na początku egzekucji wpłaciłem komornikowi prawie 250 złotych zaliczki to ten jeszcze żąda ode mnie dopłaty chociaż w sprawie kompletnie nic nie zdziałał. Ja już po prostu nie mam pieniędzy i zastanawiam się, czy komornikowi będzie się chciało wnosić do sądu o zapłatę tak niskiej jak dla niego kwoty?

Przeczytaj też: Minimalna opłata egzekucyjna – stosunkowa

Odpowiedź: Komornik w takiej sprawie nie występuje do sądu o zasądzenie tych kosztów które rzekomo za Pana poniósł na wydatki egzekucyjne. Na postanowieniu o umorzeniu egzekucji powinna znajdować się informacja o tym, że zgodnie z art. 7701 Kodeksu postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Przeczytaj też: Zaliczki na wydatki komornika

Będąc wierzycielem egzekwującym, od wielu komorników w umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, otrzymywałem wezwania do dopłaty, jak Pan. Zwykle zwlekałem i zawsze po jakimś czasie przychodziło kolejne pismo – ostrzeżenie przed egzekucją i wtedy płaciłem. Aż raz jeden komornik nie wysłał ponownego wezwania i zajął mi konto co kosztowało mnie dodatkowo 30 złotych opłaty dla banku za realizację zajęcia. Od tego czasu płacę te koszty od razu po otrzymaniu wezwania w postanowieniu o umorzeniu.

Przeczytaj też: Zwrot zaliczki od komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Egzekucja kosztów komorniczych bez wyroku sądu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Sugeruję szczegółowo sprawdzać czy żądania dopłaty są uzasadnione, żądać zestawienia faktycznie poniesionych wydatków. owszem, zapłacić po czym zażądac udokumentowania.

    Anonim

    22 cze 21 o 06:10

Skomentuj