Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik ma dostęp do bazy PESEL?

2 komentarze

Pytanie: Niedawno zmieniłem adres zameldowania dopełniając związanych z tym formalności urzędowych. Stało się to zaraz po tym jak przegrałem jako pozwany sprawę o zapłatę ponad sześćdziesięciu tysięcy złotych. Myślę, że sprawa jest już u komornika i moje pytanie to czy komornik ma dostęp do bazy PESEL i czy może z tej bazy otrzymać mój aktualny adres zameldowania? Jakie informacje może z tej bazy uzyskać o mnie jeżeli w ogóle cokolwiek?

Przeczytaj też: Komornik nie może znaleźć dłużnika

Odpowiedź: Tak, komornik sądowy ma dostęp do rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W rejestrze tym gromadzone są między innymi właśnie adres i data zameldowania na pobyt stały jak również adres i data zameldowania na pobyt czasowy i komornik ma dostęp do tych danych, przekazanych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy.

Warto zauważyć, że obecnie nie ma sankcji czyli kary za brak meldunku obywatela polskiego.

Przeczytaj też: Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 czerwca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy komornik ma dostęp do bazy PESEL?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nie meldować się mając komornika i tyle. Co prawda dłużnik powinien poinformować komornika o każdej zmianie zamieszkania pod rygorem ukarania grzywną ale jeżeli zmiana miejsca zamieszkania (bez meldunku) nastąpiła przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego to nie ma obowiązku poinformowania komornika gdzie mieszka.

    Rudi

    27 cze 22 o 06:30

  2. Komornik ma prawo uzyskać z bazy PESEL tylko dane niezbędne czy też pomocne do prowadzenia egzekucji, żadne inne.

    beret

    9 lip 22 o 11:02

Skomentuj