Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zaliczka zawsze jest zwrotna?

Jeden komentarz

Pytanie: Czy zaliczka wręczona na poczet wykonania umowy jest zawsze zwrotna, znaczy czy zawsze musi podlegać zwrotowi jeżeli zlecający rozmyśli się i odstąpi od umowy? Czy nie można w umowie wpisać, że zaliczka nie podlega zwrotowi jeżeli do wykonania umowy nie doszło z winy zlecającego czyli z powodu odstąpienia przez niego od umowy?

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

Odpowiedź: Co do zasady, zaliczka zawsze podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli chciałby Pan obwarować w umowie prawo do zatrzymania nazwijmy przedpłaconej kwoty, to należałoby ją nazwać nie zaliczka lecz zadatkiem. W takim wypadku jednak jeżeli to Pan jako wykonawca nie wywiązałby się z umowy, to zlecający miałby prawo żądać od Pana zwrotu sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku.

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór

Jednakże można natknąć się na umowy w których zapisano że “zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy przez zlecającego”. O ile jednak tego rodzaju zapisy nie powinny zostać zakwestionowane przez sąd w umowach pomiędzy przedsiębiorcami, to jednak gdy zlecającym w umowie jest konsument, mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone.

Przeczytaj też: Odzyskanie zaliczki – możliwości prawne

Jest jeszcze kwestia zwrotu wydatków które zleceniobiorca poniósł przygotowując się do wykonania zlecenia zanim zleceniodawca odstąpił od umowy. Art. 746 § 1 KC (Kodeksu cywilnego) stanowi w tej materii, że dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Oznacza to, że zaliczka lub jej część, może zgodnie z prawem przepaść.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 czerwca, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Czy zaliczka zawsze jest zwrotna?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Chcieliby bezzwrotności zaliczki ale boją się wpisać “zadatek” żeby nie przyszło im zwracać podwójnego. Tacy są polscy przedsiębiorcy.

    bukszpan

    26 cze 22 o 06:18

Skomentuj