Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zrzeczenie się spadku a skarga pauliańska

skomentuj

Pytanie: Wiadomo mi że kiedy dłużnikiem dokonam darowizny na kogoś z rodziny stając się niewypłacalną, to wierzyciel z łatwością może unieważnić taką darowiznę przy pomocy skargi pauliańskiej. A czy ma zastosowanie skarga pauliańska w sytuacji kiedy dokonywany jest umowny dział spadku i ja zrzekam się na rzecz innego spadkobiercy swojej części spadku?

Odpowiedź: O skardze pauliańskiej traktuje art. 527 Kodeksu cywilnego. I tak też, zgodnie z § 1 tego przepisu, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynnością prawną dłużnika o której mowa wyżej może być nie tylko darowizna ale też oczywiście zrzeczenie się spadku wobec czego w takim wypadku wierzyciel też może skorzystać ze skargi pauliańskiej aby czynność prawna w postaci zrzeczenia się spadku została uznana za bezskuteczną względem niego (a nie za nieważną w ogóle).

I owszem, jeżeli zrzeknie się Pani spadku na rzecz osoby będącej z Panią w bliskim stosunku a zapewne można przyjąć, że tak jest gdyż jest to też spadkobierca tej samej zmarłej osoby, to wierzyciel może z łatwością doprowadzić sytuacji jak wyżej. Zgodnie bowiem z § 3 owego art. 527 Kc przyjmuje się, że osoba ta wiedziała o tym, iż zrzeka się Pani na jej rzecz spadku ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 12 Ocena średnia: 4.3]

Skomentuj