Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pierwszeństwo wierzyciela pauliańskiego

Jeden komentarz

Pytanie: Rozumiem, że wskutek uznania przez sąd skargi pauliańskiej mogę prowadzić egzekucję na przykład z nieruchomości którą dłużnik podarował osobie trzeciej a pozostali wierzyciele tego dłużnika którzy takiej skargi pauliańskiej nie zgłosili, nie mogą. Pytanie jednak, co w sytuacji kiedy osoba trzecia która nieruchomość tą obciążyła na przykład hipoteką pod którą wzięła kredyt i ma też innych wierzycieli. Czy w takiej sytuacji tez mam pierwszeństwo jako wierzyciel pauliański w egzekucji z tej nieruchomości?

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?

Odpowiedź: Tak jest, zgodnie bowiem z at. 532 Kodeksu cywilnego, wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika. Skoro hipoteka została została ustanowiona na nieruchomości już po dokonaniu jej darowizny, to w takiej sytuacji wierzyciel pauliański ma pierwszeństwo w egzekucji z takiej nieruchomości także przed wierzycielem hipotecznym.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Pierwszeństwo wierzyciela pauliańskiego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli dłużnik dokonał darowizny, to skarga pauliańska jest pewniakiem, dziwię się, że dłużnicy tak jeszcze robią. Pewniejsza jest sprzedaż nieruchomości po czym ukrycie lub podarowanie gotówki po czym nie ma śladu.

    Edek

    1 sty 21 o 19:40

Skomentuj