Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy 49 tys. zł to dużo czy mało? A 74 tys. zł? Niedopuszczalność skargi kasacyjnej

komentarze 3

Art. 3982 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Nie dotyczy to spraw o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego a także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody.

No ale wiesz, na przykład w sprawie o zwrot pożyczki prywatnie udzielonej albo o zapłatę pomiędzy firmami, wyżej wskazane minimalne wartości przedmiotu zaskarżenia obowiązują.

Jak można być takim takim ignoranckim a może po prostu podłym, złośliwym bydlakiem – ustawodawcą? Ja poniekąd rozumiem, jego żaden sąd nie skrzywdziłby no ale rzesze obywateli, tak w sprawach rozpatrywanych przez wydziały cywilne jak i gospodarcze sądów, są krzywdzone. Przecież gros spraw o zapłatę to wartości przedmiotu sporu niższe od tych wskazanych w tym tam wyżej przepisie KPC.

A jeżeli ktoś, jakiś przedsiębiorca ma dajmy na to trzy krzywdzące go wyroki (naruszenie prawa materialnego lub naruszenie przepisów postępowania – podstawy do skargi kasacyjnej) każdy w sprawie o zapłatę 25 tys zł to co? Ano nic, nie ma sumowania się kwot spraw do skargi kasacyjnej.

Skarga nadzwyczajna która najprawdopodobniej zostanie wprowadzona, teoretycznie da szansę na sprawiedliwość także w sprawach nawet o przysłowiową złotówkę. I także w sprawach w których skarga kasacyjna jest niedopuszczalna z innego powodu a mianowicie w sprawach w których zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Przeczytaj też: Nieuk / kłamca prof. Wojciech Sadurski o skardze nadzwyczajnej i kasacyjnej

A jak będzie w praktyce? Noblesse oblige. Jeżeli chcecie nas nabrać, to będziecie żałować. A podejrzewam, że będziecie chcieli nas nabrać skoro zamiast praktycznie jednorazowych przysięgłych na wzór amerykańskiego Common Law wprowadzacie stałego ławnika jako tylko dodatek do sędziów z którymi skuma się szybko…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria sędziowie

Komentarze do 'Czy 49 tys. zł to dużo czy mało? A 74 tys. zł? Niedopuszczalność skargi kasacyjnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A dla tysięcy pracowników kwota 9 tysięcy to też bardzo dużo.

    Anonim

  2. Przecież w USA też są sędziowie w sądach na rozprawach.

    Artur

  3. Są ale to przysięgli decydują w kwestii winy / kto ma racje.

    admin

Skomentuj