Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘leasing’

Leasing aut fajny jest. Potrójnie fajny.

skomentuj

Szczególnie dla małej firmy leasing aut to super sprawa. Potrójnie super jak to zaznaczyłem w tytule. Po pierwsze, jest takie finansowanie auta tańsze od zakupionego za gotówkę i na kredyt też, dzięki możliwości ujmowania rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodów. Kredyt też można odpisywać, ale moim zdaniem leasing wychodzi taniej w małej firmie. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing zmyla wierzycieli

skomentuj

Nowe, drogie samochody firmowe u kontrahenta zwiększają jego wiarygodność w oczach dostawcy przez co tym chętniej jest gotów udzielić mu kredytu kupieckiego. Pozory jednak często mylą gdyż takie samochody to bardzo często np. wzięte w leasing lub w kredyt a nie własne. Prędzej w leasing jako że w tym wypadku są mniejsze wymagania ze strony leasingodawcy niż ze strony banku w przypadku kredytu i leasingobiorca może być podmiot niezbyt wiarygodny finansowo. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing nieruchomości – korzyści

skomentuj

Chociaż polskim przedsiębiorcom leasing kojarzy się przede wszystkim z finansowaniem przez leasingodawcę pojazdów, to coraz większe znaczenie zyskuje także w naszym kraju leasing nieruchomości. Przedmiotem leasingu nieruchomości mogą być obiekty magazynowe, biurowe, handlowo-usługowe, albo hotele czy pensjonaty. Mogą to być umowy zarówno leasingu operacyjnego jak też leasingu kapitałowego. Leasing nieruchomości jest produktem przeznaczonym głównie dla średnich oraz dużych klientów korporacyjnych posiadających zadowalający standing finansowy. Więcej… »

kategoria: leasing

Dlaczego o leasing łatwiej niż o kredyt

1 komentarz

Rozważania o tym, czy lepiej wybrać leasing czy kredyt, to osobny temat, który może kiedyś tu poruszę. Teraz tylko kilka zdań o tym, że leasing łatwiej uzyskać od kredytu. Niektórych to dziwi, dlaczego tak jest. Zasadniczo chodzi tu o dwie istotne różnice. Jak chodzi na przykład o leasing aut to samochód wzięty w leasing pozostaje w całości własnością firmy leasingowej i leasingobiorca nie ma żadnych szans na jego zbycie. Samochód w kredycie zaś jest co prawda zabezpieczeniem tegoż kredytu w formie przewłaszczenia na rzecz banku, ale tu już ryzyko jest większe. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing vs kredyt samochodowy

skomentuj

Nad tym czy bardziej opłacalne jest wybranie leasingu czy zaciągnięcie kredytu na zakup pojazdu zastanawiają się zarówno właściciele przedsiębiorstw jak i zwykli ludzie, których budżet domowy nie pozwala na kupno samochodu czy motocykla. Osoby fizyczne zazwyczaj wybierają kredyt samochodowy, którego zasady są podobne do kredytów hipotecznych, a formalności związane z otrzymaniem tej formy pomocy bankowej są znacznie mniejsze niż w przypadku leasingu. Natomiast właściciele firm chętnie wybierają leasing. Więcej… »

Leasing operacyjny

skomentuj

Istotą leasingu operacyjnego, jest przekazanie przez leasingodawcę dla leasingobiorcy, prawa do użytkowania konkretnej rzeczy, na czas określony w umowie. Za prawo korzystania z dobra materialnego, leasingobiorca musi płacić swego rodzaju czynsz, tak zwane raty leasingowe. Do każdej raty doliczany jest podatek VAT, co stanowi dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing a zdolność kredytowa

skomentuj

W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa i jest on uwidoczniony w bilansie firmy leasingowej a nie w bilansie firmy leasingobiorcy. Więcej… »

kategoria: leasing

Podatek VAT przy sprzedaży przez przedsiębiorcę samochodu wykupionego z leasingu

skomentuj

Kiedy osoba prowadząca prywatną działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży samochodu którego używała przez co najmniej pół roku po wykupieniu go z leasingu, wówczas sprzedaż takiego pojazdu jest zwolniona z podatku VAT. Kwestię tę reguluje par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej… »

kategoria: leasing

Zlicytowanie przedmiotu leasingu operacyjnego

skomentuj

Artykuł ten dedykujemy bankom mającym w swej ofercie leasing oraz firmom leasingowym. Otóż od znajomej firmy windykacyjnej kupującej długi otrzymujemy czasem informacje o tym, jak komornik sądowy na wniosek tej firmy zlicytował samochód który (możliwe że) do dłużnika nie należał gdyż był to przedmiot leasingu. Bank czy firma leasingowa straciła w ten sposób niejeden przedmiot leasingu, zazwyczaj był to samochód, czasem maszyna, urządzenie. Więcej… »

kategoria: leasing

Nabycie prawa własności po zakończeniu leasingu

skomentuj

Jak stanowi z art. 709 [16] Kodeksu cywilnego, jeżeli finansujący, bez dodatkowego świadczenia, zobowiązał się przenieść na korzystającego własność rzeczy po upłynięciu oznaczonego w umowie okresu trwania leasingu, wówczas korzystający może zażądać od finansującego przeniesienia własności rzeczy w terminie jednego miesiąca od upływu tego okresu, chyba że strony uzgodniły w umowie inny termin. Więcej… »

kategoria: leasing

Likwidacja spółki cywilnej a leasingowane samochody

skomentuj

Niejednokrotnie zdarza się, ze wspólnicy likwidujący spółkę cywilną zastanawiają się co począć z leasingowanymi samochodami w likwidowanej spółce. Należy zauważyć więc że w przypadku spółki cywilnej stronami umowy leasingu są wspólnicy tejże spółki oraz oczywiście finansujący czyli leasingodawca. Więcej… »

kategoria: leasing

Wydzierżawienie leasingu

skomentuj

Spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją w której firma wydzierżawiła innemu podmiotowi samochód deklarując, że jest to samochód będący jej własnością. W opisanej sytuacji podmiot który otrzymał w dzierżawę taki pojazd może, jak się wydaje, uchylić się od złożonego w umowie dzierżawy swojego oświadczenia woli. Więcej… »

kategoria: leasing

Odstąpienie od umowy leasingu

skomentuj

W przeciwieństwie do umowy kredytowej, w przypadku umowy leasingu nie istnieje możliwość odstąpienia od niej w ciągu jakiegoś czasu od jej zawarcia (np. w ciągu kilku dni). Istotą zawarcia umowy na czas określony jest to, że strony są zobligowane trwać w takiej umowie jako kontrahenci przez cały okres jej obowiązywania. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing łatwiejszy i lepszy niż kredyt

1 komentarz

Leasing samochodu na przykład, jest generalnie łatwiej uzyskać nowej firmie (nowemu przedsiębiorcy) niż kredyt (bez określenia celu przeznaczenia tegoż). Tym niemniej także leasingodawca niewątpliwie sprawdzi wypłacalność leasingobiorcy, choć zapewne nie tak rygorystycznie jak sprawdzana jest zdolność kredytowa. Pamiętajmy że zabezpieczeniem w przypadku leasingu jest dla leasingodawcy przedmiot tegoż leasingu. Wiele osób pyta, czy przed przyznaniem leasingu, klient sprawdzany jest w BIK. Więcej… »

kategoria: leasing

Czy leasing się opłaca?

1 komentarz

Tak, jeżeli chodzi o leasing na firmę to bezdyskusyjnie opłaca się. Niektóre firmy leasingowe mają też w swojej ofercie leasing dla osób prywatnych, ale większość osób, o ile mogą sobie pozwolić na zakup auta za gotówkę, to wolą na ten cel brać samochodowy kredyt. Osobie prywatnej która nie prowadzi działalności gospodarczej, w ogóle nie opłaca się brać kredytu samochodowego ani leasingu, bo wydatków z tego tytułu nie mogą wpisywać w koszty, w przeciwieństwie do firm. Więcej… »

kategoria: leasing