Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘leasing’

Leasing a zdolność kredytowa

skomentuj

W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa i jest on uwidoczniony w bilansie firmy leasingowej a nie w bilansie firmy leasingobiorcy. Więcej… »

kategoria: leasing

Zlicytowanie przedmiotu leasingu operacyjnego

skomentuj

Artykuł ten dedykujemy bankom mającym w swej ofercie leasing oraz firmom leasingowym. Otóż od znajomej firmy windykacyjnej kupującej długi otrzymujemy czasem informacje o tym, jak komornik sądowy na wniosek tej firmy zlicytował samochód który (możliwe że) do dłużnika nie należał gdyż był to przedmiot leasingu. Bank czy firma leasingowa straciła w ten sposób niejeden przedmiot leasingu, zazwyczaj był to samochód, czasem maszyna, urządzenie. Więcej… »

kategoria: leasing

Nabycie prawa własności po zakończeniu leasingu

skomentuj

Jak stanowi z art. 709 [16] Kodeksu cywilnego, jeżeli finansujący, bez dodatkowego świadczenia, zobowiązał się przenieść na korzystającego własność rzeczy po upłynięciu oznaczonego w umowie okresu trwania leasingu, wówczas korzystający może zażądać od finansującego przeniesienia własności rzeczy w terminie jednego miesiąca od upływu tego okresu, chyba że strony uzgodniły w umowie inny termin. Więcej… »

kategoria: leasing

Likwidacja spółki cywilnej a leasingowane samochody

skomentuj

Niejednokrotnie zdarza się, ze wspólnicy likwidujący spółkę cywilną zastanawiają się co począć z leasingowanymi samochodami w likwidowanej spółce. Należy zauważyć więc że w przypadku spółki cywilnej stronami umowy leasingu są wspólnicy tejże spółki oraz oczywiście finansujący czyli leasingodawca. Więcej… »

kategoria: leasing

Wydzierżawienie leasingu

skomentuj

Spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją w której firma wydzierżawiła innemu podmiotowi samochód deklarując, że jest to samochód będący jej własnością. W opisanej sytuacji podmiot który otrzymał w dzierżawę taki pojazd może, jak się wydaje, uchylić się od złożonego w umowie dzierżawy swojego oświadczenia woli. Więcej… »

kategoria: leasing

Odstąpienie od umowy leasingu

skomentuj

W przeciwieństwie do umowy kredytowej, w przypadku umowy leasingu nie istnieje możliwość odstąpienia od niej w ciągu jakiegoś czasu od jej zawarcia (np. w ciągu kilku dni). Istotą zawarcia umowy na czas określony jest to, że strony są zobligowane trwać w takiej umowie jako kontrahenci przez cały okres jej obowiązywania. Więcej… »

kategoria: leasing

Leasing łatwiejszy i lepszy niż kredyt

1 komentarz

Leasing samochodu na przykład, jest generalnie łatwiej uzyskać nowej firmie (nowemu przedsiębiorcy) niż kredyt (bez określenia celu przeznaczenia tegoż). Tym niemniej także leasingodawca niewątpliwie sprawdzi wypłacalność leasingobiorcy, choć zapewne nie tak rygorystycznie jak sprawdzana jest zdolność kredytowa. Pamiętajmy że zabezpieczeniem w przypadku leasingu jest dla leasingodawcy przedmiot tegoż leasingu. Wiele osób pyta, czy przed przyznaniem leasingu, klient sprawdzany jest w BIK. Więcej… »

kategoria: leasing

Czy leasing się opłaca?

1 komentarz

Tak, jeżeli chodzi o leasing na firmę to bezdyskusyjnie opłaca się (a najlepsze oferty leasingu są tutaj). Niektóre firmy leasingowe mają też w swojej ofercie leasing dla osób prywatnych, ale większość osób, o ile mogą sobie pozwolić na zakup auta za gotówkę, to wolą na ten cel brać samochodowy kredyt. Osobie prywatnej która nie prowadzi działalności gospodarczej, w ogóle nie opłaca się brać kredytu samochodowego ani leasingu, bo wydatków z tego tytułu nie mogą wpisywać w koszty, w przeciwieństwie do firm. Więcej… »

kategoria: leasing

Przywłaszczenie leasingu

skomentuj

Pytanie: Zmieniłem adres zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Użytkuję samochód w leasingu ale od dłuższego czasu nie płacę rat ponieważ mam problemy finansowe. Wczoraj miałem telefon z firmy leasingowej (zmieniłem też numer telefonu których chyba jakoś w internecie znaleźli) że mam natychmiast zgłosić się do nich z samochodem który chcą mi odebrać i że umowa leasingu została już dawno mi wypowiedziana z powodu niepłacenia rat. Więcej… »

kategoria: leasing

Rodzaje leasingu

skomentuj

Leasing (dobre oferty sa tutaj) nie jest ujednoliconą formą finansowania inwestycyjnego. W każdym kraju wyróżnia się wiele jego odmian, niekiedy znacznie różniących się od siebie. W praktyce gospodarczej istnieje wiele kryteriów, wedle których kwalifikuje się rodzaje leasingu. Zaznaczyć należy również, że do tej pory tworzone są nowe podziały oraz rodzaje transakcji leasingowych. Związane to jest z dynamicznością rynku leasingowego, ponieważ leasing stwarza coraz to nowsze możliwości jego wykorzystania. Więcej… »

kategoria: leasing