Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niezgodne wyliczenie pozostającego długu przez dłużnika i wierzyciela

skomentuj

Pytanie: Jakiś czas temu dostałam wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej zaraz z kontaktowałam sie z ta firmą i uzgodniliśmy miesięczne raty spłaty zadłużenia, regularnie spłacałam zadłużenie i kiedy zbliżyło się do końca spłaty dostałam zawiadomienie o zmianie podmiotu zarządzającego wierzytelnościami. Moje zadłużenia w chwili otrzymania tego zawiadomienia wynosiło132,11 zł a firma ta zażyczyła sobie 329 zł. Zadzwoniłam do nich i powiedziałam że nie będę tyle płaciła ile oni sobie wyliczyli tyko tyle co zostało mi do spłaty, przesłałam do nich e-mail z całą historią spłaty zadłużenia przez konto bankowe, po jakim czasie dostałam odpowiedz od tej firmy że po szczegółowej analizie sprawy pragniemy poinformować że aktualny stan zadłużenia na dzień sporządzenia niniejszego pisma wynosi 180zł.

Moje pytanie brzmi czy ja muszę zapłacić tej firmie kwotę jaką sobie wyliczyli czy kwotę zadłużenia które mi została do spłacenia. Jak napisać pismo informujące o spłacie zadłużenia i że nie będę płaciła tej różnicy którą oni sobie wyliczyli.

Odpowiedź: Oczywiście, że do spłaty ma Pani faktyczną kwotę, nie może mieć wpływu na wysokość długu to, że zmienił się wierzyciel. A może nowy wierzyciel zaliczył Pani spłaty najpierw na poczet narosłych odsetek i stąd różnica? Wierzyciel ma do tego prawo.

kategoria: zadłużenie

Skomentuj