Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Konsekwencje darowizny lub sprzedaży nieruchomości przez dłużnika

skomentuj

Pytanie: Mam z eks mężem wspólną działkę budowlaną. Chciałam żebyśmy wspólnie zrzekli się prawa własności na dzieci. Czy jeśli tak zrobimy komornik nie będzie miał prawa zająć działki w połowie za długi męża? Co robić? A może ją wspólnie sprzedać?

Odpowiedź: Jeżeli działka zmieni właściciela choćby na dzieci to komornik nie będzie mógł jej zająć. Jeżeli jednak darowizna zostanie dokonana w sytuacji gdy były mąż ma dług, to wierzyciel może sądownie uzyskać uznanie darowizny za bezskuteczną względem niego (skarga pauliańska) i wówczas komornik na jego wniosek będzie mógł prowadzić egzekucję z części działki należącej do byłego męża. W przypadku sprzedaży działki obcej osobie też taka ewentualność tzn. skutecznej skargi pauliańskiej istnieje, ale tu wierzyciel musiałby wykazać, że nabywca wiedział o tym lub z łatwością mógł się dowiedzieć, iż sprzedaż dokonana została po to aby mąż uniknął egzekucji długu. Udowodnienie tego nabywcy może być praktycznie niemożliwe, przecież powie że kupił działkę w dobrej wierze i nie miał jak sprawdzić, czy mąż ma długi.

Istnieje też odpowiedzialność karna jakiej może podlegać dłużnik za darowanie albo zbycie składnika majątku w celu udaremnienia egzekucji przez komornika. Art. 300 par. Kodeksu karnego stanowi bowiem, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oczywiście aby doszło do skargi pauliańskiej albo do postępowania karnego w tej sprawie, to wierzyciel albo komornik musiałby się dowiedzieć, że były mąż miał udział w tej nieruchomości a to już inny temat; nie jest powiedziane że się dowiedzą.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 10 Ocena średnia: 4.1]

Skomentuj