Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Udział w nieruchomości a podatek. Sprzedaż udziału bez zniesienia współwłasności.

skomentuj

Pytanie: Ja i mój brat otrzymaliśmy po zmarłych rodzicach spadek ja 2/3 brat 1/3 nie mamy konkretnego podziału jaki kawałek jest czyj. ja nie mieszkam w tym domu tylko brat i on nie płaci żadnych podatków tylko upomnienia przychodzą do mnie a jak nie chce płacić to komornik pobiera mi z renty. czy jak przez sąd podzielimy co czyje czy jego mogą wyrzucić jeśli nie będzie płacić jeszcze jest strasznie zadłużony przez Skarb Państwa ok 60 tys jak nie więcej. czy jak podzielimy to stracę wszystko czy mogę sprzedać swoją część.

Odpowiedź: Dopóki nieruchomość jest wspólna, to solidarnie odpowiada Pani wraz z bratem za zobowiązania podatkowe. Organ podatkowy ma zatem prawo żądać od Pani zapłaty całego podatku to znaczy od całej nieruchomości i w razie potrzeby prowadzić egzekucję tegoż od Pani co, jak Pani napisała, miewa miejsce. Organ podatkowy nie musi wcześniej próbować egzekwować od Pani brata tegoż podatku. Zgodnie bowiem z art. 91 ordynacji podatkowej do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Pani natomiast może żądać od brata aby zwrócił Pani tę część podatku która została od pani wyegzekwowana za niego, czyli 1/3. Sugeruję, aby (dopóki nie zniesie Pani współwłasności nieruchomości, dobrowolnie płaciła Pani cały podatek tzn. za swój udział i za udział brata w nieruchomości aby nie ponosić dodatkowo kosztów upomnień, odsetek oraz egzekucji. Organ podatkowy może już wie o tym, że z brata nie ściągną podatku i dlatego zwracają się o zapłat tylko do pani, podobnie jak z egzekucjami zwracają się przeciwko do Pani.

Istotnie, podział nieruchomości w wyniku zniesienia jej współwłasności spowoduje, że uwolni się Pani od obowiązku płacenia podatku za brata. Zarówno w obecnym stanie jak i w przyszłości czyli po fizycznym podziale nieruchomości, Pani udział w nieruchomości nie jest zagrożony jeżeli nie jest Pani dłużnikiem solidarnym wraz z bratem (jak rozumiem, to solidarne zobowiązanie podatkowe zostało ściągnięte z Pani renty wiec długu Pani nie ma). Może Pani sprzedać swój udział w nieruchomości i to nawet przed dokonaniem jej fizycznego podziału; uprawnia Panią do tego art. 198 kodeksu cywilnego zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Na marginesie zaznaczam, że zniesienie współwłasności poprzez podział nieruchomości nie zawsze jest technicznie możliwe.

Brata nie mogą eksmitować za to, że nie płaci podatków lub innego rodzaju zobowiązań. Dopiero ewentualnie sprzedaż jego części na licytacji komorniczej z powodu jego innych długów albo przejęcie jego części przez wierzyciela na własność (po bezskutecznej licytacji) może skończyć się dla niego eksmisją.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

14/11/2015

kategoria podatki

Skomentuj