Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przetwarzanie danych osobowych, rejestracja bazy danych, ABI, strachy na lachy…

komentarze 2

Pytanie: Księgowa nieźle mnie nastraszyła informując o nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i konieczności wyznaczenia ABI oraz o nowych procedurach a sama wie piąte przez dziesiąte. Anonimowo przyznam, że nigdy nie rejestrowałem bazy danych w GIODO. Czy jest pan zorientowany? Ten ABI (administrator bezpieczeństwa coś tam) przejmuje rolę GIODO? Prowadzę niewielką firmę i jedyna baza danych to baza moich klientów.

Odpowiedź: Mnie też księgowa nastraszyła i nawet szkolenie ma być które poprowadzi jakiś Pan z firmy. On z kolei nastraszył księgową, bo pewnie chce jak najwięcej zarobić na szkoleniach, może też na jakichś audytach. Przestraszonym będąc, od razu po powrocie do domu zacząłem szukać w internecie… Tak, z tego co wyczytałem, to zamiast zgłaszać bazę danych do GIODO, powierzy się ją ABI a dane tegoż administratora zostaną zgłoszone do GIODO. Tylko że ani Pan ani ja nie musimy żadnej bazy zgłaszać i ABI do administrowania nią wyznaczać – takie jest moje stanowisko (ja też mam bazę klientów).

Oto bowiem w Ustawie o Ochroni Danych Osobowych (także w tej po ostatniej nowelizacji), jest Art. 43. którego pkt 1 który stanowi, że z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych (proszę przeczytać „wytłuszczony” przeze mnie podpunkt 4) :

1) zawierających informacje niejawne;
1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności;
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym;
2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
2c) przetwarzanych przez właściwe organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej;
3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego;
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;
6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego;
7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności;
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
9) powszechnie dostępnych;
10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego;
11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego;
12) przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1.

Konkludując, według mnie, ani Pan ani ja nie musimy nic zgłaszać do GIODO ani ABI wyznaczać. Poza tym, ja już zleceń nie przyjmuję, niedługo wreszcie zamknę firmę i tylko tym blogiem – poradnikiem będę się zajmował. Co za ulga.

Luty 9th, 2015 at 10:58 am

kategoria: dane osobowe

Komentarze do 'Przetwarzanie danych osobowych, rejestracja bazy danych, ABI, strachy na lachy…'

Subscribe to comments with RSS

  1. Uuuu tyle płacą z reklam chwilówek, że już firmę można zamknąć? hehe, ale dla mnie dobrze, bo blog jest bardzo fajny. Skarbnica branżowej wiedzy.

    ciekawski

    9 Lut 15 at 22:13

  2. Cieszę się. Blog ten ma mnóstwo stron.

    admin

    9 Lut 15 at 23:41

Skomentuj