Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Polacy lubią konta oszczędnościowe

skomentuj

Produkt depozytowy pod nazwa konto oszczędnościowe wprowadzony został przez banki kilka lat temu. Oprocentowanie środków pieniężnych na kontach oszczędnościowych często nie ustępuje lokatom a bywa wyższe. Jednak podstawowym plusem w stosunku do lokaty jest to, że możemy z niego wypłacać środki w dowolnym czasie i nie powoduje to sankcji w postaci utraty (części) odsetek jak w przypadku zerwania lokaty. Co prawda, w większości przypadków banki oferują możliwość dokonania tylko jednej bezprowizyjnej wypłaty w miesiącu, w przypadku kolejnych, trzeba zapłacić bankowi prowizję z tego tytułu. Mimo tego, poczucie takiej (trochę iluzorycznej) swobody robi swoje. I chociaż z typowego „starego” rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego można wypłacać pieniądze bez takich kosztów, to przecież są takie rachunki jedynie śladowo oprocentowane albo wcale.  W większości przypadków dostęp do konta oszczędnościowego możliwy jest tylko za pośrednictwem internetu. Jest to wciąż dla wielu zwłaszcza starszych osób ograniczenie i dlatego pozostają przy tradycyjnych lokatach.

Dla banków nasze konta oszczędnościowe są kolejnym sposobem na pozyskanie środków przeznaczanych na udzielanie kredytów. Tym bardziej, że jak pokazała praktyka, posiadacze kont oszczędnościowych są bardziej lojalnymi klientami banków niż posiadacze tylko lokat, kiedy to po zakończeniu umowy lokaty terminowej klienci często rozglądają się za nową ofertą, w innym banku. W przypadku kont oszczędnościowych, klient pozostaje z danym bankiem na dłuższy okres czasu.

kategoria: depozyty bankowe

Skomentuj