Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Brak umowy pożyczki, tylko świadek. Oddalenie powództwa a windykacja.

komentarze 2

Pytanie: W 2009r pożyczyłam pewnej osobie 20 000 zł. Nie wzięłam jednak potwierdzenia na piśmie. Miałam tylko świadka w obecności którego odbyło się udzielenie tej pożyczki. Pożyczkobiorca obiecał oddać mi pieniądze za 2 tygodnie. Czekałam parę miesięcy i w końcu wysłałam mu wezwanie do zapłaty, na które nie udzielił żadnej odpowiedzi. Wniosłam sprawę do Sądu, ale Sąd odrzucił mój pozew, ponieważ nie miałam potwierdzenia na piśmie. Pieniądze te pochodziły z kredytu, który miałam wcześniej uruchomiony w Polbanku i spłacam teraz raty tego kredytu. Sąd nakazał mi zwrócić koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Ja przed rozpoczęciem procesu wniosłam o przyznanie mi pełnomocnika z urzędu, bo nie było mnie na niego stać, ale Sąd odmówił mi tego pełnomocnika. Czy Pańska firma podejmie się odzyskania tego długu? Na dzień dzisiejszy wyniesie on trochę ponad 30 tys zł. Na jednej z innych prowadzonych z udziałem tej osoby spraw sądowych dłużnik przyznał , że odda pieniądze za 3 tygodnie. Jest to nagrane na płytce Cd. Jedna osoba pytał go kiedy odda pieniądze człowiekowi, a on obiecał oddać za 3 tyg. To chodziło o to, kiedy odda mi pieniądze.

Jest jeszcze sprawa kolejnej osoby, której nie chce oddać pieniędzy ten sam dłużnik. Chodzi o kwotę 22 500zł, którą miał odebrać i przywieść pewnej osobie. W sądzie powiedział, że wziął te pieniądze, ale oddał temu, komu miał oddać, tylko nie ma potwierdzenia, że oddał. Dłużnik pieniądze te wziął od pewnej Pani, czego nie zaprzecza, ale ich nie zwrócił temu, komu miał zwrócić, obiecując, że zwróci w późniejszym terminie. Ten sam wierzyciel wspólnie z tym dłużnikiem wziął kredyt w wysokości  ok. 11 000zł. Kredyt ten został spłacony wyłącznie przez tego  wierzyciela innym kredytem wziętym tylko i wyłącznie na wierzyciela.. Dłużnik nie chce oddać części kredytu, który zaciągnął wraz z wierzycielem, chociaż istnieją jego podpisy na dokumencie bankowym. Ta sprawa też znalazła się w Sądzie, jednak Sąd odrzucił pozew, ponieważ wierzyciel to ojciec a dłużnik to syn i Sąd nie będzie takich spraw rozpatrywał. Czy podejmiecie się odzyskania tych należności? Podaję nr Tel do mnie i tej drugiej osoby pokrzywdzonej. Mieszkamy w …, woj.warmińsko-mazurskie.

Odpowiedź: Skoro sąd oddalił powództwo (pierwsza z opisanych przez Panią spraw), to oznacza że dług nie istnieje (nie było długu) i nie możemy prowadzić windykacji nieistniejącego długu. Wyrok sądu jest wiążący nawet jeśli Pani wie, że było inaczej. A to, że nie miała Pani pełnomocnika nie jest podstawą do ponownego wszczęcia postępowania. Narazilibyśmy Panią i nas na kłopoty prawne gdybyśmy rozpoczęli windykację.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

03/10/2014

Komentarze do 'Brak umowy pożyczki, tylko świadek. Oddalenie powództwa a windykacja.'

Subscribe to comments with RSS

  1. Pożyczyłam znajomemu pieniądze i dysponuję tylko potwierdzeniem przelewu w którym jako tytuł operacji wpisałam po prostu „przelew”. Czy te pieniądze są do odzyskania i czy firmy windykacyjne podejmują się windykacji w takich sprawach?

    Alina

    28 Gru 14 05:43

  2. Na podstawie tylko takiego dokumentu ja nie podejmowałem się windykacji. Pani znajomy może bronić się (w sądzie) ze to nie Pani jemu ale on Pani udzielił pożyczki i może twierdzić że to potwierdzenie przelewu to zwrot pożyczki z Pani strony. Nie twierdzę definitywnie, że pieniądze są nie do odzyskania, ale werdykt sądu w takiej sprawie trudno przewidzieć, trzeba by powoływać świadków. Takich (rzekomych, fałszywych) może przedstawić Pani dłużnik i będą świadczyć na jego rzecz. Gdyby w tytule prawnym przelewu widniało np. „udzielenie pożyczki”, wówczas sytuacja byłaby raczej jasna.

    admin

    28 Gru 14 06:03

Skomentuj