Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Majątek osób trzecich a egzekucja kredytu

skomentuj

Pytanie: Jestem zadłużony w kilku bankach mam problemy finansowe jakie są procedury banków z osobami nie spłacającymi zadłużenia. Jeżeli jestem zameldowany u teściów i nie jestem właścicielem domu to co może zając mi komornik z mieszkania?

Odpowiedź: W przypadku zalegania z płatnością kredytu bank może wypowiedzieć kredytobiorcy umowę kredytową i wezwać do zapłaty całości pozostającej do zapłaty kwoty. Następnie bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i skierować do sądu wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Z takim już tytułem wykonawczym bank może skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji niespłaconego kredytu. Jeżeli nie będzie Pan spłacał kredytów / pożyczek to zapewne taki scenariusz będzie miał miejsce (nie licząc ewentualnych prób przedegzekucyjnej windykacji ze strony banku).

Jeżeli nie posiada Pan żadnego majątku to oczywiście komornik nie ściągnie z Pana długu wobec banku i prędzej lub później umorzy postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności. Nie oznacza to jednak umorzenia długu; odsetki będą narastać i w przyszłości bank będzie mógł ponownie (albo i wiele razy jak zajdzie potrzeba) kierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik ma prawo zająć między innymi te przedmioty które znajdują się we władaniu dłużnika. Jeżeli jednak zajmie rzecz będącą w Pana posiadaniu ale której właścicielami są teściowie (lub generalnie osoba trzecia) to właściciel tej rzeczy może żądać zwolnienia jej spod egzekucji, jednak musi wykazać, udokumentować że zajęta przez komornika rzecz należy do niego a nie do dłużnika. Przykładowo, jeśli komornik zajmie w Pana pokoju telewizor który jednak jest własnością teściów, to mogą oni zażądać zwolnienia tegoż telewizora spod egzekucji a jeśli wierzyciel nie wystosuje do komornika wniosku o zwolnienie spod egzekucji, wówczas mogą wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym – domagając się zwolnienia spod egzekucji. Jak jednak wspomnieliśmy wyżej, właściciel musi wówczas wykazać że jest właścicielem takiego przedmiotu a więc w przypadku telewizora załączyć np. dowód zakupu, czy np. kartę gwarancyjną, jeśli w dokumentach tych figurują dane właściciela.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/10/2014

Skomentuj