Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kwestionowanie dokonanej przez ubezpieczyciela wyceny szkody

skomentuj

Podczas czynności przeprowadzanych celem likwidacji powstałej szkody ubezpieczyciel przede wszystkim winien rzetelnie oszacować jej wartość w celu ustalenia należnej dla ubezpieczonego wartości odszkodowania. Odszkodowania, z tytułu szkody powstałej w wyniku zdarzenia w na ewentualność zaistnienia którego jest on ubezpieczony. Czasem ubezpieczony nie zgadza się z dokonanym przez ubezpieczyciela oszacowaniem a konkretnie z wartością przyznanego mu odszkodowania. W takim przypadku ubezpieczony – poszkodowany może odpłatnie (na jego koszt) zlecić sporządzenie opinii – wyceny szkody przez biegłego w danej dziedzinie.

Przykładowo, w przypadku szkody samochodowej będzie to biegły z zakresu mechaniki pojazdowej. Jeżeli oszacowanie dokonane przez takiego biegłego będzie się różnić od tego sporządzonego przez ubezpieczyciela a mianowicie wycena szkody okaże się na wyższą kwotę, wówczas ubezpieczony może wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę skierowanym albo przeciwko ubezpieczycielowi, albo przeciwko samemu sprawcy szkody. Wartością przedmiotu sporu którą należy wpisać w pozew będzie oczywiście różnica pomiędzy kwotą odszkodowania zaoferowaną przez ubezpieczyciela, a tą, którą ustalił biegły wynajęty prywatnie przez ubezpieczonego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

18/09/2014

kategoria odszkodowania

Skomentuj