Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyłudzenie kredytu na dane osoby trzeciej

skomentuj

Pytanie: Wczoraj otrzymałam z banku wezwanie do zapłaty w sprawie kredytu który rzekomo mam w tym banku. W rzeczywistości żadnego kredytu nigdy nie brała ani w tym ani w żadnym innym banku. Bank ten nie miała prawa mieć moich danych osobowych, nigdy nie udostępniałam ich bankowi. Wygląda więc na to, że ktoś wyłudził kredyt wszedłszy jakoś w posiadanie moich danych osobowych. Od razu zdenerwowana zatelefonowałam do tego banku ale nie byli skorzy do udzielenia mi informacji, co mam robić. Zapytano mnie tylko czy skradziono mi dokument tożsamości, na co zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie skradziono i w tym monecie pani stwierdziła, że jestem mało wiarygodna.

Co mam zrobić w zaistniałej sytuacji, czy mam powiadomić policję a może sprzeciwić się na drodze cywilnej?Odpowiedź: Czym prędzej proszę złożyć w najbliższej prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia kredytu. Proponuję dokonać tego pisemnie i złożyć w biurze podawczym prokuratury a na kopii zawiadomienia otrzymać pieczęć biura podawczego prokuratury. Kserokopię tego potwierdzenia wysłać do banku wraz z pismem przewodnim – wnioskiem o powstrzymanie przez bank działań windykacyjnych, w tym skierowania sprawy do komornika.

Bank może uzyskać tytuł wykonawczy bez wiedzy kredytobiorcy i dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika kredytobiorca może wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Chodzi o to, aby w Pani sytuacji do tego nie doszło, żeby komornik np. z Pani konta bankowego nie ściągnął pieniędzy gdyż może upłynąć wówczas wiele miesięcy zanim bank te pieniądze Pani zwróci.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

17/09/2014

Skomentuj