Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Obniżenie sumy hipoteki

2 komentarze

Pytanie: Taka teoretyczna sytuacja. Powiedzmy, że mam pożyczkę zabezpieczoną hipoteką na 80 tys. zł a do spłaty pożyczki pozostaje jakieś 50 tys. zł. Czy mogę w takiej sytuacji żądać od banku obniżenia kwoty hipoteki? Przy niższej widocznej w księdze wieczystej sumie hipoteki moja zdolność kredytowa będzie wyższa i dlatego zmniejszenie sumy hipoteki ma sens.

Odpowiedź: Może Pan złożyć do banku (i w ogóle do wierzyciela hipotecznego) wniosek o obniżenie sumy hipoteki, wierzyciel może ale nie musi się na to zgodzić. Jeżeli zgodzi się, to w drodze umowy obniżycie kwotę hipoteki. Jeżeli nie zgodzi się, to może Pan domagać się tego sądownie ale nie wiem, czy sąd przychyli się do żądania w w tym przypadku.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Nasuwa się tu jednak pytanie, co dokładnie – wymiernie oznacza “nadmierne”. otóż pojęcie nadmiernego zabezpieczenia hipotecznego nie zostało nigdzie zdefiniowane. Zostało zdefiniowane jedynie w odniesieniu do hipoteki przymusowej i zgodnie z art. 1101 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece suma hipoteki przymusowej nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 938/15 uznał, że nadzabezpieczenie powstaje wtedy, gdy wartość zabezpieczenia przekracza rażąco wysokość zabezpieczanych roszczeń, przy czym chodzi tu o stan istniejący między ustanowieniem zabezpieczenia a jego realizacją. W ocenie Sądu należy przyjąć, że przekroczenie nadmierne musi przedstawiać taką wartość ekonomiczną, która z jednej strony wpływa na zmniejszenie zdolności kredytowej właściciela nieruchomości obciążonej, z drugiej zaś nie należy się wierzycielowi w razie realizacji zabezpieczenia z braku podstawy prawnej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Obniżenie sumy hipoteki'

Subscribe to comments with RSS

  1. Hipoteka na 80 000 przy kwocie całkowitej długu z odsetkami i kosztami nie jest wygórowana i sąd jej nie obniży raczej. Moim zdaniem przy ocenie powinno się też brać pod uwagę (może się bierze – nie wiem) to czy jest opóźnienie w spłacie należności.

    ipo

    26 Lut 21 o 16:47

  2. Zgoda, bo jeżeli jest opóźnienie to na 90% będzie coraz większe opóźnienie i koszty będą narastać szybko.

    Reni

    28 Lut 21 o 19:54

Skomentuj