Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt preferencyjny – ogólna charakterystyka

skomentuj

Kredyt preferencyjny udzielany jest na korzystniejszych warunkach niż pozostałe kredyty. Można go zaciągnąć na zakup swoich metrów kwadratowych, paneli słonecznych do domu prywatnego bądź jeśli jesteś rolnikiem na modernizacje swojego gospodarstwa. Standardowy kredyt na zakup mieszkania lub domu spłacany jest w ratach. Taka rata składa się z dwóch części: część kapitałowa i odsetkowa.

Natomiast przy kredycie preferencyjnym rata złożona jest jedynie z części kapitałowej i połowy części odsetkowej. Co oznacza że 50% odsetek pokrywa za nas państwo. Taki układ może być bardzo opłacalny zwłaszcza w pierwszych latach po zaciągnięciu kredytu, gdzie rata przez nas płacona głównie pokrywa odsetki. Do najpopularniejszych kredytów preferencyjnych należą kredyty przeznaczone na mieszkanie. Rząd oferuje tutaj program „Rodzina na swoim”, który pozwala młodym małżeństwom na przygruchanie swoich 4 ścian.

Aby uzyskać kredyt preferencyjny na zakup mieszkania należy spełnić 10 warunków:

1. Kredyt udzielany jest tylko w złotówkach.
2. Kredytobiorcami mogą być jedynie małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci.
3. Kredytobiorca w dniu zawarcia umowy nie może być właścicielem żadnej nieruchomości mieszkalnej.
4. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, nie może przekraczać 75 m2, a w przypadku domu – 140 m2.
5. Nieruchomość musi znajdować się na terytorium Polski.
6. Cena zakupu nieruchomości;  iloczyn powierzchni tej nieruchomości i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kw.*1, 4.
7. Dopłata wynosi 50% , lecz nie więcej niż kwota określone w ustawie.
8. Dopłaty do odsetek stosowane są przez pierwszych 8 lat kredytu.
9. Kredyt preferencyjny jest udzielany jedynie w wybranych bankach.
10. Posiadać oczywiście zdolność kredytową

Jeśli uda nam się spełnić te na pierwszy rzut oka zniechęcające warunki może się okazać, że oszczędności będą spore.

Inaczej ma się rzecz z kredytem, jeśli chcemy wspomóc środowisko. Firma GreenSet umożliwia dofinansowanie do inwestycji zakładania paneli słonecznych w wysokości 45% . Tutaj jedynym warunkiem jest nasza zdolność kredytowa. Jest to program trwający od 2010 roku do 2014 a dotacja przyznawana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nikogo chyba nie zszokuje informacja o tym, że bankiem uczestniczącym w programie jest Bank Ochrony Środowiska oraz banki spółdzielcze ( Krakowski, Warszawski).
Dla rolników jest mnóstwo rożnych wariantów kredytu preferencyjnego. Jest to duża pomoc dla Polskiego rolnictwa. Poszczególne warianty mają swoje symbole oraz inne warunki.

W ofercie znajdziemy kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, przetwórstwo produktów rolnych, na zakup użytków rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie i wiele więcej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

29/03/2014

kategoria kredyty

Skomentuj