Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odmowa przyjęcia mandatu

2 komentarze

Pytanie: Co się dzieje dalej, jeżeli odmówię przyjęcia mandatu za rzekome wykroczenie na przykład przekroczenie prędkości samochodem (a nie mandatu rozumianego jako np. za jadę autobusem bez biletu)?

Przeczytaj też: Areszt za niezapłacony mandat

Odpowiedź: W takim przypadku, zgodnie z art. 99. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu a w miarę możności podać także przyczyny odmowy. W miarę możności ponieważ obwiniony nie ma obowiązku podawania przyczyn dla których odmawia przyjęcia mandatu. Sądem właściwym miejscowo jest ten w okręgu którego domniemane wykroczenie popełniono. Jeżeli sąd uzna, że mandat się należał, może ukarać obwinionego grzywną do 5000 złotych (zwykle jednak nie jest wiele wyższa od zaproponowanego mandatu).

Przeczytaj też: Podejrzane wezwanie z policji za szybą samochodu

Nie zawsze odmowa przyjęcia mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu a to dlatego, że wnosząc do sądu o ukaranie, policjant musi przygotować dokumentację dla sądu a ponadto – stawić się na rozprawie w sądzie i to być może nie tylko na jednej. I niektórzy z nich w takiej sytuacji zamiast kierowania sprawy do sądu, udzielają jedynie pouczenia.

Przeczytaj też: Zapłata grzywny po zamianie na areszt

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 grudnia, 2020

kategoria policja

tag ,

Komentarze do 'Odmowa przyjęcia mandatu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy punkty karne pomimo nieprzyjęcia mandatu są dopisywane do systemu?

    Ja

    31 gru 20 o 17:59

  2. Tymczasowo są dopisywane ale chyba do momentu zakończenia przed sądem postępowania, nie są uwzględniane.

    admin

    31 gru 20 o 18:09

Skomentuj