Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odmowa przyjęcia mandatu

2 komentarze

Pytanie: Co się dzieje dalej, jeżeli odmówię przyjęcia mandatu za rzekome wykroczenie na przykład przekroczenie prędkości samochodem (a nie mandatu rozumianego jako np. za jadę autobusem bez biletu)?

Odpowiedź: W takim przypadku, zgodnie z art. 99. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu a w miarę możności podać także przyczyny odmowy. W miarę możności ponieważ obwiniony nie ma obowiązku podawania przyczyn dla których odmawia przyjęcia mandatu. Sądem właściwym miejscowo jest ten w okręgu którego domniemane wykroczenie popełniono. Jeżeli sąd uzna, że mandat się należał, może ukarać obwinionego grzywną do 5000 złotych (zwykle jednak nie jest wiele wyższa od zaproponowanego mandatu).

Nie zawsze odmowa przyjęcia mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu a to dlatego, że wnosząc do sądu o ukaranie, policjant musi przygotować dokumentację dla sądu a ponadto – stawić się na rozprawie w sądzie i to być może nie tylko na jednej. I niektórzy z nich w takiej sytuacji zamiast kierowania sprawy do sądu, udzielają jedynie pouczenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 grudnia, 2020

kategoria policja

tag ,

Komentarze do 'Odmowa przyjęcia mandatu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy punkty karne pomimo nieprzyjęcia mandatu są dopisywane do systemu?

    Ja

    31 gru 20 o 17:59

  2. Tymczasowo są dopisywane ale chyba do momentu zakończenia przed sądem postępowania, nie są uwzględniane.

    admin

    31 gru 20 o 18:09

Skomentuj