Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Chciał odebrać wyroki sądu pracy od komornika a dłużnik nieruchomość ma

skomentuj

Takie zapytanie:

Mam dwa wyroki zaoczne wydane przez Sąd Rejonowy w Jarocinie (Sąd Pracy) jeden z dnia 21.02.2012r zaopatrzony w klauzulę wykonalności dnia 14.03.2012 r. należność główna 4.453,96 zł. drugi z dnia 19.06.2012r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności dnia 27.08.2012r. należność główna 800 zł. Ile by kosztowała od tej kwoty windykacja. Obecnie wyroki znajdują się u Komornika Sądowego. Jakie są procedury odebrania wyroków od komornika czy się za to pokrywa jakieś opłaty? Na dzień dzisiejszy z tego co ja wiem komornik zrobił wpis do księgi wieczystej .miał być przeprowadzony opis i oszacowanie nieruchomości ale od tego odstąpiono.

Piszesz do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i o zwrot tytułów wykonawczych czyli wyroków. To nic nie kosztuje samo w sobie. Nasuwa się jednak pytaniem, czy warto rezygnować skoro dłużnik ma nieruchomość. Nawet jeżeli są i inni wierzyciele w tym hipoteczni czyli na przykład banki z tytułu kredytów dla firm (przy okazji, niezłe kredyty dla firm bez zabezpieczenia są tutaj), to Ty jako wierzyciel z tytułu pracy korzystasz z pierwszeństwa przed nimi jak chodzi o zaspokajanie. Co prawda jest to pierwszeństwo do wysokości minimalnego wynagrodzenia za okres trzech miesięcy, ale Twoje wierzytelności są niewiele większe.

Odstąpiono od opisu i oszacowania zapewne dlatego, że wierzyciel nie uiścił zaliczki na ten cel. Żeby jednak nie było na mnie, że Cię wpakowałem w dodatkowe koszty, to uprzedzam, że licytacje mogą być nieskuteczne zwłaszcza jeżeli biegły zbyt wysoko wyceni nieruchomość. Rób co uznasz za właściwe ale ja nie przyjmuję do windykacji wierzytelności z tytułu pracy, gdyż działam tylko w oparciu o umowę cesji z wierzytelności pracowniczych nie można scedować.

Lipiec 5th, 2013 at 6:35 pm

Skomentuj