Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odpracowanie długu

skomentuj

Widzę, że wczoraj ktoś szukał na blogu informacji na temat możliwości odpracowania długu. Jak chodzi o dług prywatny albo wobec kontrahenta, to oczywiście wierzyciel i dłużnik mogą tak się umówić, że ten drugi odpracuje dług. Najlepiej zawrzeć taką umowę w formie pisemnej. A dłużnik powinien zadbać o to, aby w razie potrzeby mógł udowodnić, że ze swej strony umowę wykonał należycie. Po to, aby w razie gdy wierzyciel zakwestionuje wykonanie umowy – fakt odpracowanie długu, to żeby dłużnik mógł dochodzić swych praw przed sądem. zapewne sprowadzałoby się to do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty albo powództwa przeciwegzekucyjnego z powołaniem się na wykonana umowę – odpracowanie długu.  Wierzyciel prawnie jednak nie może zmusić dłużnika do odpracowania długu na przykład po bezskutecznej egzekucji komorniczej i w ogóle nie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

04/05/2013

kategoria zadłużenie

Skomentuj